เปิดโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน

โดย
| |
อ่าน : 3,386

เปิดโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดแพร่ จัดโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย

25 ก.พ.59 ที่ห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมืองแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ซึ่งจังหวัดแพร่  โดยวิทยาลัยชุมชนแพร่  กลุ่มวิสาหกิจผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น ประสานความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดขึ้น เพื่อพัฒนาให้องค์กรในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ให้เป็นเครื่องมือที่จะนำพาให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของจังหวัดแพร่ได้พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดแพร่  หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก รวมทั้งมีการใช้วัตถุดิบและแรงงานมีฝีมือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 จะผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดที่สำคัญ  ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จึงมีความสำคัญ โดยการนำแนวคิดการสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน  จะช่วยเสริมสร้างให้การดำเนินงานของธุรกิจมีประสิทธิภาพดีขึ้น  และอัตราการเข้าออกของพนักงานลดลง รวมทั้งการพัฒนาให้องค์กรและสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ได้เป็นพื้นที่รณรงค์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในด้านสุขภาพ  ในเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย เหล้าและบุหรี่ และเรียนรู้การเพิ่มความสุขในการทำงานผ่านแนวคิดและองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดความสุข อันจะส่งผลไปยังสังคมโดยรวมให้เป็นสังคมแห่งความสุขต่อไป

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม