เปิดโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน

โดย
| |
อ่าน : 3,829

เปิดโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดแพร่ จัดโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย

25 ก.พ.59 ที่ห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมืองแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ซึ่งจังหวัดแพร่  โดยวิทยาลัยชุมชนแพร่  กลุ่มวิสาหกิจผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น ประสานความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดขึ้น เพื่อพัฒนาให้องค์กรในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ให้เป็นเครื่องมือที่จะนำพาให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของจังหวัดแพร่ได้พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดแพร่  หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก รวมทั้งมีการใช้วัตถุดิบและแรงงานมีฝีมือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 จะผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดที่สำคัญ  ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จึงมีความสำคัญ โดยการนำแนวคิดการสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน  จะช่วยเสริมสร้างให้การดำเนินงานของธุรกิจมีประสิทธิภาพดีขึ้น  และอัตราการเข้าออกของพนักงานลดลง รวมทั้งการพัฒนาให้องค์กรและสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ได้เป็นพื้นที่รณรงค์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในด้านสุขภาพ  ในเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย เหล้าและบุหรี่ และเรียนรู้การเพิ่มความสุขในการทำงานผ่านแนวคิดและองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดความสุข อันจะส่งผลไปยังสังคมโดยรวมให้เป็นสังคมแห่งความสุขต่อไป

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม