ปัญหา "จิตเวช" เด็กและวัยรุ่น

| |
อ่าน : 10,402

ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย เตรียมเร่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ลงแก้ปัญหาเด็กและวัยรุ่น

ปัญหา
แฟ้มภาพ

จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเด็กถึงร้อยละ 31.2 หรือ 1 ใน 3 ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ เนื่องจากพ่อแม่ย้ายถิ่นเพื่อไปทำงานในภาคอื่น หรือการหย่าร้าง สะท้อนให้เห็นปัญหาส่วนหนึ่งของเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ว่ามีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวกว่าเด็กปกติ โดยเฉพาะการแสดงออกทางการพูด และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน แตกต่างจากเด็กที่อยู่กับพ่อแม่จะสุภาพและเข้ากับเพื่อนได้ดีกว่า ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภายใต้กรอบแนวคิด "ผ่าทางตัน ปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง" ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ต้องตระหนักและเร่งลงพื้นที่นำข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาหาทางแก้ปัญหา  โดยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าเด็กที่มีปัญหาครอบครัว ได้ถูกกลุ่มขบวนการนำไปใช้แรงงานเด็กในทางที่ผิด และเกิดความเสี่ยงอันตราย เช่น การหลอกให้ขายสินค้าตามร้านอาหาร และขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดง ซึ่งทางชมรมจะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว

นอกจากนี้ ยังพูดถึงการแก้ไขปัญหาเด็กเกเร ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก Social media ซึ่งเปรียบเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน ดาบสองคม ซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ส่งผลต่อการทำรุนแรงต่อเพื่อนและสังคมเด็กด้วยกัน ทั้งนี้จะต้องเร่งที่จะนำบุคลากรลงพื้นที่จัดการกับปัญหาซึ่งจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานด้วย

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม