นำร่องพัฒนาครูและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

โดย
| |
อ่าน : 2,915

นำร่องพัฒนาครูและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ thaihealth

“สสค.” ร่วมกับ “มทส.” เปิดผลงานวิจัยข้อมูลเด็กและเยาวชนจาก 31 โรงเรียนนำร่องจังหวัดนครราชสีมา พบ 3 ปัญหาหลักลูกหลานย่าโม “ไม่มีความสุขในการเรียน” “อยากให้ครูใจดี” และ “ไม่ได้กินข้าวเช้าเพราะไม่มีเงิน” ชวนทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมกันเฝ้าระวังและพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมเตรียมขยายผล “โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน” หรือ “PLC” เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขออกไปทั่วทั้งจังหวัด หลังประสบความสำเร็จจาก 13 โรงเรียนต้นแบบ

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) โดย เทคโนธานี เปิดเวทีนำเสนอผลการวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนนำร่องจังหวัดนครราชสีมา”ภายใต้ “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” โดยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,911 คนใน 31 โรงเรียนพบว่าเด็กโคราช มีอัตราการลาป่วยสูงถึงร้อยละ 60 หรือเฉลี่ย 3 วันต่อภาค ไม่ชอบการเรียนในวิชาหลักเช่นคณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ถึงร้อยละ 32 และใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ถึงร้อยละ 29.77

ดร.วิภานันท์ เอียประเสริฐ หัวหน้าทีมวิจัยและคณะทำงานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้นครราชสีมา เปิดเผยว่าจากงานวิจัยพบ 3 ปัญหาหลักของเด็กและเยาวชนในจังหวัดโคราชคือ เด็กร้อยละ 30 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเนื่องจากปัญหาความยากจน และจากการสำรวจระดับของความสุขในการเรียนพบว่าเด็กนักเรียนไม่มีความสุขในการเรียนค่อนข้างสูงจนน่าเป็นห่วง และในประเด็นที่อยากให้โรงเรียนปรับปรุงในเรื่องใดบ้างก็ยังพบว่ามีเด็กถึง 1,664 คนที่ระบุว่าอยากให้คุณครูใจดี

“ผลของการวิจัยเหล่านี้คณะทำงานทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อดูว่าขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับเด็กในจังหวัดของเรา มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ และถ้าเราอยากที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรา ผู้ใหญ่อย่างเราเองจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานร่วมในพื้นที่นำร่องและคณะทำงานปฏิรูปการเรียนรู้ของจังหวัดที่เพื่อที่จะยกระดับไปสู่เวทีการนำเสนอข้อมูลและปัญหาในระดับจังหวัดต่อไป”

ผศ.ดรภากร พิทยชวาล หัวหน้าคณะทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังระบุถึงแนวทางการขยายผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือ Professional Learning Community (PLC) ว่าโคราชเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่ทำงานร่วมกับ สสค. โดยได้นำกระบวนการ PLC ไปใช้กับ 13 โรงเรียนนำร่องซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

“การนำ PLC ไปใช้พัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ได้ทำให้เกิดการสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดขึ้นระหว่างครูและเด็กนักเรียน เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้หนุนเสริมกับโรงเรียนอีกหลายๆ แห่งได้ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูและเด็กจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต”

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม