"ไทยไร้ควัน" แอปพลิเคชั่นเลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 8,836

เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเลิกบุหรี่แรกของไทย “ไทยไร้ควัน”  สสส. ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ พัฒนานวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ เข้าถึงทุกที่ ทุกคนทั่วไทย หลังพบสิงห์อมควันอยากเลิกบุหรี่ 6 ล้านกว่าคน อยากเลิกบุหรี่แต่ทำไม่สำเร็จ 

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ไทยไร้ควัน” แอปพลิเคชั่นช่วยเลิกบุหรี่แรกของประเทศไทย โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า บุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพก่อให้เกิดโรคมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ สสส. ในการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน โดย สสส. มีแผน​ควบคุมยาสูบ ทำงานทั้งผลักดันด้านนโยบายสาธารณะ สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ​พัฒนางานวิชาการ และรณรงค์สังคมให้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ในที่สุด 

"การสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คนที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันประชาชนใช้สมาร์ทโฟนและแทบเล็ตที่เข้าถึงข้อมูลเข้าสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ สสส. จึงมีแนวคิดพัฒนาแอปพลิเคชั่น​เพื่อสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่มากขึ้น และถือเป็นแอปฯ เลิกบุหรี่แรกของประเทศไทย" ดร.นพ.บัณฑิต กล่าว

ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา รองผู้จัดการโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำและโครงข่ายบริการเลิกเสพยาสูบระดับชาติ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ 12 ล้านคน จากการสำรวจเมื่อปี 2557 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองมีอัตราการเลิกสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ช่องทางในการช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่ที่มีอยู่ขณะนี้ยังให้บริการไม่เพียงพอและคนสูบบุหรี่อีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงการให้บริการ โดยสายด่วนช่วยเลิกบุหรี่ 1600 สามารถให้บริการได้ 5 หมื่นสายต่อเดือน มีอัตราการช่วยให้เลิกบุหรี่ได้นานเกิน 6 เดือนสำเร็จ 40% และคลินิกฟ้าใส สามารถให้บริการได้ปีละหมื่นราย มีอัตราการเลิกบุหรี่สำเร็จ 38% 

ผศ.นพ.สุทัศน์ กล่าวว่า ช่องทางเลิกบุหรี่ที่มีอยู่จำกัด จึงเป็นที่มาของแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและสะดวก โดยพัฒนาแอปพลิเคชั่นสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพให้บริการผ่านสมาร์ทโฟน และแทบเล็ต ชื่อว่า แอปพลิเคชั่น “ไทยไร้ควัน” สำหรับประชาชนทั่วไปเป็นเครื่องมือนำทางในการเลิกบุหรี่แบบง่ายๆ ดาวน์โหลดได้ฟรีใน​ระบบปฏิบัติการ Andriod และ IOS​ นอกจากนี้ ยังอีก 2 แอปฯ ที่ยกระดับคุณภาพการให้บริการเลิกบุหรี่แก่ประชาชน 1.แอปพลิเคชั่น “​คลินิกฟ้าใส” ​สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการในคลินิกฟ้าใสทั่วประเทศแบบ real-time และ 2.แอปพลิเคชั่น “Handbook of Smoking Cessation (for Provider)” สำหรับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ใช้เป็นคู่มือเพิ่มความรู้แบบง่ายๆ ในการให้บริการเลิกบุหรี่แก่ผู้ที่รับบริการ โดยสองแอปฯ นี้ ดาวน์โหลดได้ใน​ระบบปฏิบัติการ Andriod เท่านั้น

“แอปฯ ไทยไร้ควัน เสมือนเป็นแผนที่นำทางหรือจีพีเอสให้เลิกบุหรี่ได้ แม้จะมีการสนทนาโต้ตอบกันน้อยกว่าการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่จะเป็นเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ได้เริ่มต้นเลิกบุหรี่ด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธีมากขึ้น และจะนำไปสู่การเลิกบุหรี่อย่างจริงจังด้วยบริการอื่นๆต่อไปหากจำเป็น นอกจากนี้ ​​ยังมีแอปฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา​ คือ แอปฯเพื่อใช้ส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่บำบัด โดย สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ร้านยาปลอดบุหรี่ และคลินิกฟ้าใส เพื่อให้เข้ารับการบำบัดได้ง่ายขึ้น คาดว่าจะพัฒนาเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2559 และแอปฯ Online web-based Self-study เพื่อใช้สอนนิสิตแพทย์ปีที่ 6 และนิสิตักศึกษาวิชาชีพสุขภาพต่างๆในการให้การบำบัดผู้สูบบุหรี่ คาดว่าจะพัฒนาเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2559” ผศ.นพ.สุทัศน์ กล่าว

นายวิทยา อัศวเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพไพ จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น กล่าวว่า แอปฯ ไทยไร้ควัน มีรูปแบบการใช้งาน คือ 1.รวบรวมข้อมูล เทคนิค คำแนะนำการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้องและได้ผลสำหรับการเลิกบุหรี่ 2.มีระบบการเตือนความจำ เช่น ช่วงเวลาที่มักเผลอสูบบุหรี่หลังทานอาหาร เข้าห้องน้ำ และเมื่อเข้าสู่พื้นที่ที่เคยสูบบุหรี่ จะมีข้อความเตือนขึ้นเพื่อย้ำว่าอยู่ในช่วงเลิกบุหรี่ 3.บันทึกข้อมูลว่ามีการสูบุหรี่หรือไม่ จะทำให้ทราบว่า ปัจจัยไหนที่ทำให้กลับมาสูบบุหรี่อีก 4.ถ่ายรูป วิดีโอแชร์ข้อมูลไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ จะทำให้เกิดการโต้ตอบกับผู้อื่น ในประเด็นของเทคนิคที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้ รวมทั้งทำให้ได้รับกำลังใจจากผู้อื่น 5.กดโทรไปยังสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ฟรี และ  6.ค้าหาคลินิกฟ้าใสใกล้บ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการเลิกบุหรี่

ดังนั้น แอปฯไทยไร้ควัน จึงนับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ประสงค์อยากเลิก เน้นความสะดวก ใช้งานง่าย เพียงแค่พลิกฝ่ามือขึ้นมา กดใช้งานแอปฯนี้ ก็เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคอยชี้แนะวิธีการง่ายๆในการเลิกบุหรี่ได้แล้ว

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม