ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ห่างไกลโรค

| |
อ่าน : 10,849

สำรวจพบพระสงฆ์กทม.เสี่ยงโรคอ้วน พระสงฆ์ภาคใต้ไตทำงานผิดปกติ ด้านอีสานพบโลหิตจางสูง กรมแพทย์นำร่องโครงการตรวจสุขภาพ ถวายคำแนะนำดูแลสุขภาพ-โภชนาการ หวังพระสงฆ์สุขภาพดีขึ้น ปฏิบัติศาสนกิจได้

ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ห่างไกลโรค thaihealth
แฟ้มภาพ

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศ พบปัญหาด้านสุขภาพแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยพระสงฆ์สามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร มีไขมันผิดปกติทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนมากที่สุด เขตภาคใต้ มีภาวะกรดยูริกสูง และการทำงานของไตผิดปกติ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาวะโลหิตจาง นอกจากนั้นยังพบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการทำงานของไตผิดปกติถึง 8 เท่า หากมีภาวะอ้วนก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติถึง 2 เท่า และหากมีภาวะอ้วนลงพุงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานถึง 2 เท่า แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าว

นพ.สุพรรณ กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลพระสงฆ์ที่เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ในปี พุทธศักราช 2558 พบว่าโรคที่เป็นอันดับต้นๆ คือ ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และยังมีโรคของผู้สูงอายุอื่นๆ ได้แก่ โรคต้อกระจก ข้อเข่าเสื่อม ต่อมลูกหมากโต ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อและบางโรคสามารถป้องกันได้ กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลสงฆ์มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ป้องกัน และบำบัดรักษาเพื่อให้พระสงฆ์สามเณร มีสุขภาพดี จึงได้จัดโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรขึ้น เป็นโครงการของขวัญจากกรมการแพทย์ในโอกาสปีใหม่ 2559 ซึ่งจะมีการคัดกรองประเมินสถานะสุขภาพพระสงฆ์สามเณร เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้

"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้อนุญาตให้โอกาสเปิดโครงการฯ เป็นวัดนำร่องที่โรงพยาบาลสงฆ์ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีพระสงฆ์-สามเณรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 รูป มีกิจกรรมต่างๆ คือ การลงทะเบียนซักประวัติ ประเมินสุขภาพเบื้องต้นโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต/ชีพจร ตรวจเลือด ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพช่องปาก ถวายคำแนะนำเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม รวมทั้งถวายคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพระสงฆ์สามเณรอีกด้วย" อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว

นพ.สุพรรณ กล่าวว่า โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร จะดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต และทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จะเป็นสัญญาณเตือน เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค ซึ่งข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพดังกล่าว จะทำให้เห็นแนวโน้มสถานะสุขภาพของพระสงฆ์-สามเณรทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปวางแผนในการจัดการบริการสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

 

 

ที่มา : MGR Online  

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม