สรุปผลสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน

| |
อ่าน : 4,870

สสส.จัดเวทีสรุปผล หนึ่งปี หนุนสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน แก้ปัญหาการจัดการขยะ เกษตรอินทรีย์ เด็กเยาวชน

สรุปผลสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน thaihealth

วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ทีมนักวิชาการ ชุดโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สสส. จัดเวทีถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยงนักวิชาการ นำโดยนางอวยพร พิศเพ็ง ผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งทีมนักวิชาการหรือพี่เลี้ยงทำหน้าที่สนับสนุนชุมชนในการทำงานโครงการในหลากหลายประเด็น เช่น ประเด็นขยะ ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ชุมชนปลอดเหล้า ดำเนินงานใน 20 จังหวัดภาคอีสาน

ประเด็นขยะ พบว่า ทุกชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนจากสสส.มาทำงาน เกิดผลสำเร็จหลายอย่าง เช่น จำนวนขยะในครัวเรือนและชุมชนลดลงร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และเข้ามามีส่วนร่วม เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการกำจัดขยะเช่น หนูน้อยปราบขยะ เป็นต้น

สรุปผลสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน thaihealthประเด็นผู้สูงอายุ เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือนช่วยเพื่อน ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมสร้างคุณค่าให้ลูกหลาน เช่น การเล่านิทาน ผญา เครื่องจักรสาน สานความสัมพันธ์ระหว่างคนหลายวันในชุมชนมากขึ้น

ประเด็นเกษตรอินทรีย์และการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน การเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตร ปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลายมากขึ้น ปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลง

เรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชน การทำงานทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ลานกีฬา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การตีกลองยาว ที่ชุมชนดงจงอาง จังหวัดยโสธร เด็กเยาวชนเกิดภาวะผู้นำ มีทักษะการคิด วางแผน ทำงานผ่านสภาผู้นำเยาวชน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนนำสู่การลดปัญหาต่างๆได้ตัวอย่างที่บ้านโพธิ์ศรีใต้ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ชุมชนประสบผลสำเร็จในการทำงานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้าน ในรูปแบบคณะกรรมการสภาชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้นแบบให้แก่คนอื่นๆ และมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

 

 

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

Shika  say

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ สุดยอดงานสัมมนา ค่ะ!!!
"8วิธี หาเงินด้วยSmart Phone " เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟน และ แอพพลิเคชั่น เทคนิค ขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงระดับล้าน [ ห้ามพลาด! สำหรับ 30 ท่านแรก! เปิดสอนอีก 2 รอบเท่านั้น!!! ]
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ CLICK!

http://jobsmart-online.weebly.com/

Post : 04 ก.พ. 2559 05:54:37

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม