เล่นแบบไทย ช่วยสร้างภูมิต้านทาน

โดย
| |
อ่าน : 7,972

การละเล่นไทย สร้างภูมิต้านทานดีกว่าเทคโนฯ thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.หนุนพ่อแม่ "ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท" เน้นปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรงสมองเติบโตเต็มศักยภาพ "หมอปิยะสกล" แนะสอนลูกเล่นการละเล่นไทย เรียนรู้การเข้าสังคม-ช่วยเหลือกันและกัน-ร่างกายมีภูมิต้านทาน ดีกว่าเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด "ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรงสมองดีพร้อมเรียนรู้" ว่า ของเล่นมีชีวิต เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้อง สัตว์เลี้ยง สนามหญ้า สวน ของเล่นธรรมชาติ เช่น ทราย ดิน ก้อนกรวด กะลา ลม น้ำ ต้นไม้ เป็นต้น ของเล่นจากของใช้ในบ้าน สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น นกกระดาษ ปลาตะเพียนสาน ม้าก้านกล้วย ว่าว กังหัน เป็นต้น ของเล่นศิลปะ อาทิ รูปปั้นดินเหนียว แป้งปั้น สีเทียน เศษผ้า กระดาษสี ฯลฯ และของเล่นจำลองที่มีขายทั่วไป เช่น ลูกบอล ไม้บล็อก ตุ๊กตา จักรยาน หม้อข้าวหม้อแกง เครื่องเล่นสนาม เป็นต้น

รมว.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า การส่งเสริมการเล่นตามรอยพระยุคลบาทจะมีการสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้ 1. สนับสนุนพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาทผ่านกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ศูนย์เด็กเล็กและครอบครัว โดยการให้ความรู้ฝึกทักษะ การเล่น การเลี้ยงดูบุตร การปลูกฝังภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจ ปลูกฝังวินัยเชิงบวก เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 2. สนับสนุนให้มีมุมเล่นตามรอยพระยุคลบาทต้นแบบ ในสถานบริการสาธารณสุข และศูนย์เด็กเล็ก ให้พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงบริการ และนำสู่การพัฒนาการเลี้ยงดูลูก

3. สร้างภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก ผ่านการเลี้ยงดูของพ่อแม่ด้วยความรักและความผูกพันได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดและอาหารตามวัย 4.สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า และ 5.สนับสนุนชุมชน ท้องถิ่น ร่วมสร้างเด็กปฐมวัยไทยแข็งแรง สมองดี เตรียมพร้อมเรียนรู้สู่โลกกว้างอย่างมั่นคง

"เด็กในช่วงวัย 0-5 ปีควรให้เล่นและเรียนกับธรรมชาติมากกว่า การใช้เทคโนโลยี เล่นการละเล่นแบบไทย เช่น การเล่นงูกินหาง ที่จะทำให้เด็กได้รู้จักการเข้าสังคม การใช้ชีวิตกับเพื่อน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความสามัคคี ได้สัมผัสกับธรรมชาติเล่นกับดินทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน เป็นต้น" ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว

อนึ่ง ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลสังกัด สธ.ระดับทั่วประเทศ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้มีการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2558 มีโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 648 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ผ่านมาตรฐานจำนวน 760 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จำนวน 10,917แห่ง และตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ผ่านมาตรฐาน 708 แห่ง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม