หนังสั้นเด็กสร้าง สะท้อนปัญหาสังคม

| |
อ่าน : 11,207

ภาพยนตร์เรื่อง The Assassin หรือ "ฆาตกร อยู่รอบตัวเรา" ที่ถูกนำออกฉายให้ชมกันฟรี ในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ทำให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงพื้นฐานต่อสุขภาพของผู้เสพทั้งเด็กและผู้ใหญ่

หนังสั้นเด็กสร้าง สะท้อนปัญหาสังคม thaihealth

แฟ้มภาพ

ผ่านพ้นไปแล้วกับภาพยนตร์เรื่อง The Assassin หรือ "ฆาตกร อยู่รอบตัวเรา" ที่ถูกนำออกฉายให้ชมกันฟรี ในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ทำให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงพื้นฐานต่อสุขภาพของผู้เสพย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ผลิตขึ้น โดยเครือข่าย ยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับชมรมหนังสั้นและการถ่ายภาพ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่าย ยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ควบคุมการผลิต บอกถึง แรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า ปัจจุบันนี้ สื่อและภาพยนตร์ที่สะท้อนปัญหาจากเด็กและเยาวชนจริงๆ มีน้อย และเด็กไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทาง ด้านสุขภาพอย่างมาก เราจึงอยากสื่อปัญหาให้สังคมได้รับรู้ เนื่องจากภาพยนตร์ยังเป็นสื่อบันเทิงที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย

เนื้อหาของหนังเรื่องนี้เน้นเรื่องพิษภัยของบุหรี่เป็นหลัก เพราะเป็นสารเสพติดตั้งต้น โดยมีผลสำรวจจาก ศาลอาญา พบว่า เด็กใน 10 คน ที่ถูกดำเนินคดียาเสพติด มีประวัติการสูบบุหรี่มาแล้วทั้งสิ้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ถ้าเด็กยุ่งกับบุหรี่ ในอนาคตเด็กก็จะเข้าถึงสารเสพติด ชนิดอื่นๆ ได้ โดยผู้เข้าชมจะได้รับรู้ว่า "ฆาตกร" ไม่ได้ เกิดขึ้นจากคนที่มีอาวุธเท่านั้น การสูบบุหรี่ก็สามารถเป็น ฆาตกร ที่ทำร้ายอนาคตตนเองและคนรอบข้างเช่นเดียวกัน

หนังสั้นเด็กสร้าง สะท้อนปัญหาสังคม thaihealthThe Assassin หรือ ฆาตกร ฉายภาพให้เห็นชีวิตของพี่น้องสองคน โต้งและเติ้ล ที่เติบโตมาในครอบครัวฐานะปานกลาง มีพ่อเป็นนักดื่มและนักสูบบุหรี่ แถมติดการพนัน โต้งอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ชั้นเดียวกับเติ้ล น้องชาย แต่ด้วยความที่โต้งไม่ชอบเรียน และยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข จึงต้องเรียนซ้ำชั้น ส่วนเติ้ลเป็นเด็กเรียบร้อย แต่สุขภาพ ไม่ค่อยดี ทั้งสองคนผูกพันและรักกันมาก แต่สุดท้ายความตาย ก็มาพรากให้พี่น้องสองคนนี้ต้องจากกัน ด้วยตัวฆาตกร ที่รู้จักกันในนามของ บุหรี่ ใครที่พลาดในการเข้าชมใน โรงภาพยนตร์ที่ผ่านมา สามารถเข้าไปรับชมได้ในสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลา

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนัก สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวถึงพิษภัย อันเนื่องมาจากการได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า พิษภัยของบุหรี่ สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเด็ก ที่เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมไม่ดีอันเกิดจากการกระทำของพ่อ-แม่ เพราะ พ่อ-แม่ จะเป็นตัวอย่างที่ใกล้ชิดกับลูกๆ มากที่สุด นอกเหนือ จากนี้ สิ่งแวดล้อมรอบบ้าน โรงเรียน เพื่อน ที่เต็มไปด้วย การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เล่นการพนัน ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนและปลูกฝังค่านิยมที่เลวร้ายให้กับเด็กๆ

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล เปิดเผยให้ทราบว่า ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมกระตุ้นและมอมเมาเยาวชนไทยได้ อย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งพบว่า เด็ก 100 คน จะมีคนสูบบุหรี่ 15 คน ดื่มเหล้า 18 คน ติดเกม 13 คน พนันบอลอีกแสนกว่าคน และกลุ่มที่ค้ายาเสพติดมีอายุมากที่สุด 20-25 ปี ทั้งนี้เนื่องจาก เด็กๆ จะสามารถใช้เวลาเพียง แค่ภายใน 7 นาที สามารถเข้าถึงร้านเหล้า 15 นาที เข้าถึง ร้านเกม และ 30 นาที เข้าถึงซีดี ลามก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ไม่ดีมากกว่าพื้นที่ดี 2-3 เท่า ดังนั้นหนังเรื่องนี้ จึงถือเป็นของขวัญที่มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ที่ควรชมกันทั้ง เด็กและผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้ปกครอง ของเด็กๆ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้รับการอนุมัติจาก สสส.ให้จัดสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นเป็นภาคที่สองแล้ว

นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอีกท่านหนึ่งที่กล่าวภายหลังจาก ได้ชมภาพยนตร์ ว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ สื่อสีขาวที่เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน และต้องชื่นชม กลุ่มเยาวชนหนังสั้นเด็กสร้าง สะท้อนปัญหาสังคม thaihealthจากเครือข่ายยุวทัศน์ ที่ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยสอดแทรกอันตรายของบุหรี่ เข้าไปในเนื้อเรื่องได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่สามารถ สะท้อนปัญหาสังคม ในมุมมองที่ผู้ใหญ่ไม่เคยเข้าใจ เชื่อว่าผู้ที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้ว จะได้รับประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตปัจจุบัน

ในภาวะวิกฤติทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสื่อสีขาวผ่านภาพยนตร์ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย มีพื้นที่ในการแสดงออกและสร้างสรรค์ที่ควรได้รับการส่งเสริม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเห็น ความเจริญ งอกงามของเยาวชนไทย

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม