`มัสยิด` เขตปลอดบุหรี่ ยกคุณภาพชีวิต

| |
อ่าน : 6,099

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "เลิกบุหรี่บ้านละคน"

\\\'มัสยิด\\\' เขตปลอดบุหรี่ ยกคุณภาพชีวิต thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) และแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "เลิกบุหรี่บ้านละคน" โดยภายในงานมีการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะมุสลิมในด้านต่างๆ นิทรรศการให้ความรู้แนวทางการเลิกบุหรี่โดยใช้หลักการทางศาสนา การออกร้านแนะนำอาหารพื้นบ้านมุสลิม เป็นต้น

 ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานในพิธี กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มมุสลิมต้องเป็นประเด็นที่ สธ.ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิด "มัสยิดปลอดบุหรี่" ทั้ง 100% ตามกฎหมาย ปัจจุบันพบว่ามีมัสยิดปลอดบุหรี่เพียง 15% เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกับทำงานต่อไปเพื่อให้เกิดมัสยิดปลอดบุหรี่ได้ทั้ง 100% และเป็นไปในรูปแบบที่จริงจังยั่งยืน

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่ม\\\'มัสยิด\\\' เขตปลอดบุหรี่ ยกคุณภาพชีวิต thaihealthมุสลิมไทยที่มีนกว่า 3.4 ล้านคนทั่วประเทศ โดยร่วมกับ สสม.พัฒนาองค์ความรู้ประเด็นสุขภาวะของมุสลิมไทยที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างความตระหนักในปัจจัยเสี่ยงและปัญหาสุขภาพของในสังคมมุสลิมไทย โดยเฉพาะพิษภัยของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ ที่ผ่านมาได้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิด "มัสยิดปลอดบุหรี่" กว่า 570 แห่ง คิดเป็น 15% ของมัสยิดทั่วประเทศ และมีจังหวัดที่ประกาศให้มัสยิดทุกแห่งในจังหวัดเป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ 15 จังหวัด ซึ่งมัสยิดปลอดบุหรี่จะเป็นกลไกสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมร้อยละ 22.9 คนที่สูบบุหรี่อยู่เข้าสู่กระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ได้ และคุ้มครองสุขภาพของผู้เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดจากควันบุหรี่มือสอง และในระยะต่อไป สสส.และภาคีมีเป้าหมายในการร่วมกันลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในกลุ่มพี่น้องมุสลิมไทยลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ในพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2560 โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีพี่น้องมุสลิมไทยสูงสุด

นายดาวุด ทับอุไร ประธานจัดงาน กล่าวว่า งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย "มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6" ภายใต้แนวคิด "เลิกบุหรี่บ้านละคน" เป็นงาน "รวมพลคนรักสุขภาพ" ที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในวิถีอิสลามไว้มากมาย เพื่อเผยแพร่วิธีการดูแลสุขภาวะมุสลิมไทยตามแนวทางของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) อย่างถูกต้องตามหลักการ และวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอประเด็นเรื่องอันตรายของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะบุหรี่และยาเส้น ภายใต้แนวคิด "เลิกบุหรี่บ้านละคน" เพื่อให้สังคมมุสลิมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ ต่อไป

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม