ป้องกันไฟป่า-หมอกควันช่วงฤดูแล้ง

| |
อ่าน : 9,701

ปภ.รับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุก สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม งดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวป่า ควบคุมการเผาขยะ ส่งเสริมการจัดเก็บ-คัดแยกขยะ

ป้องกันไฟป่า-หมอกควันช่วงฤดูแล้ง thaihealth
แฟ้มภาพ

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี หลายพื้นที่ของประเทศมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน     รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุก สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” มุ่งเน้นดำเนินการภายใต้ 3 มาตรการสำคัญครอบคลุม ทั้งการเตรียมพร้อมรับมือ โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อาทิ จุดความร้อน (Hotspot) พื้นที่ที่มีการเผาทั้งในเขตป่าไม้ และพื้นที่การเกษตร ข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและระงับไฟป่า

รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการฯ แผนดับไฟป่าที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ และความถี่ในการลาดตระเวน เพื่อควบคุมไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ ป่าไม้ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้ที่ทำให้เกิดไฟป่า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวป่า พร้อมควบคุมการเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน โดยส่งเสริมการจัดระบบการจัดเก็บ คัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี รวมถึงรณรงค์ให้เกษตรกรใช้การไถกลบแทนการเผาวัสดุการเกษตรในเขตเกษตรกรรม และจัดระเบียบการเผา โดยชิงเผาก่อนช่วงวิกฤตหมอกควัน

การจัดการกรณีเกิดวิกฤตไฟป่าและหมอกควัน ให้จังหวัดสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมระงับไฟป่า พร้อมจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง รวมถึงระดมวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้น และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ตลอดจนให้รายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันต่อศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ เพื่ออำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันไม่ให้วิกฤต จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม