วันบริจาคโลหิตโลก

โดย
| |
อ่าน : 5,368

“มอบของขวัญแห่งชีวิต: ช่วยกันบริจาคโลหิต"

วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันบริจาคโลหิต วันนี้ มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการต้องการโลหิตที่ปลอดภัย และผลิตผลประเภทอื่น ๆ จากโลหิตและเพื่อขอบคุณอาสาสมัครผู้บริจาคโลหิต

ปีนี้ มีการตั้งคำขวัญว่า “มอบของขวัญแห่งชีวิต: ช่วยกันบริจาคโลหิต” นับว่าเป็นการฉลองครบปีที่10ของวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันนี้จะพุ่งเป้าไปที่คุณค่าของโลหิตที่ได้รับการบริจาคแก่คนไข้ ซึ่งไม่เพียงแต่ ช่วยชีวิต แต่ยังช่วยให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น และใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

มีสถิติที่น่าสนใจ คือ

 • ทุก ๆ ปี มีการบริจาคโลหิตถึง 107 ล้านครั้งต่อปี
 • ร้อยละ 65 ของการถ่ายโลหิตในประเทศรายได้ต่ำ ถูกใช้ไปกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ
 • เป้าหมายขององค์การอนามัยโลก คือ ในปี ค.ศ. 2020 จะเป็นปีเป้าหมายสำหรับทุก ๆ ประเทศ เพื่อให้ได้รับโลหิตเต็มร้อยละ 100 จากอาสาสมัครบริจาคโลหิต

 

แหล่งที่มา : http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2013/en/index.html

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ซอสพริก  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ  ศีลธรรมดี  สวนโมกข์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth คนปันสุข โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานอย่างมีความสุข ความสุขในองค์กร บุคคลต้นแบบ  ความกลัว  ประชุมวิชาการนานาชาติ  ปริศนาค้นหาคำ  ผักสด  วิธีดับทุกข์  มาบตาพุ  การสะกดคำ  ปฏิบัติธรรม  ต่อมไทรอยด์  ไม่มาตามนัด  โรคสันนิบาตลูกนก  ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย  อบอุ่นร่างกาย  มิติใหม่การสร้างสุขในองค์กรธุรกิจ  ทีม  เหตุฉุกเฉินสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1422  ห้องสมุดท้องถิ่น  อัตราการสูบบุหรี่  พิธีมอบรางวัลผู้นำสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น  In My Room