หนุนอ่านหนังสือพัฒนา9ทักษะ EF ชีวิตมีสุข

โดย
| |
อ่าน : 6,144

หนุนอ่านหนังสือพัฒนา9ทักษะ EF ชีวิตมีสุข thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.หนุนอ่านหนังสือพัฒนา9ทักษะEFสร้างกระบวนการสมอง คิดได้-ลงมือทำ-ควบคุมอารมณได้-ชีวิตมีสุข เน้นช่วงทองของชีวิตในเด็กปฐมวัย 3-6 ปี ทางรอดเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อเร็วๆ นี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และสถาบันอาร์แอลจี หรือ รักลูกกรุ๊ป จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหนังสือและการอ่านเครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัย “คำตอบการปฏิรูปการศึกษาไทย?”

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า แผนการอ่านฯ ภายใต้การสนับสนุนของสสส. ขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาโดยตลอด และด้วยตระหนักในความรู้เรื่อง EF ที่สัมพันธ์อย่างยิ่งกับการอ่าน โดยการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF  จึงเกิดความร่วมมือครั้งสำคัญ โดยมีแนวคิดในการผสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เสริมพลังการทำงานโดยการเผยแพร่ความรู้ EF รณรงค์การพัฒนาหนังสือที่ส่งเสริม EF ร่วมสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จนเกิดการยอมรับของสังคมและมีการต่อยอดขยายฐานผู้นำความรู้ EF ไปใช้ในการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ผ่านเครื่องมือหนังสือและการอ่านอย่างกว้างขวาง ซึ่งโลกในวันข้างหน้าเก่งอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบของความอยู่รอดเด็กที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นผู้ที่มี EF ดีคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น

นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี หรือ รักลูกกรุ๊ป กล่าวในหัวข้อ “ทางรอดเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21” และนำเสนอการขับเคลื่อนงาน EF ในสังคมไทย ว่า EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งความสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกชี้แล้วว่า สำคัญกว่า IQ ทั้งนี้ มีงานวิจัยชัดเจนว่า ช่วงวัย 3-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียน วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แม้จะยังพัฒนาได้ แต่ก็จะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงปฐมวัย

นางสุภาวดี กล่าวต่อว่า สำหรับ Executive Functions(EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย 1. ความจำที่นำมาใช้งาน(Working memory) 2.การยั้งคิด (Inhibitory Control) 3. การยืดหยุ่นความคิด และคิดนอกกรอบ(Shift หรือ Cognitive Flexibility)4. การใส่ใจจดจ่อมุ่งมั่น (Focus / Attention) 5.การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  6.การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ(Planning and Organizing) 7. การรู้จักประเมินตนเอง(Self –Monitoring) รวมถึงการตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่อง และรู้ตัวว่ากำลังทำอะไร ได้ผลอย่างไร  8. การริเริ่มและลงมือทำ(Initiating) 9. ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) หากเด็กมีทักษะทั้ง 9 ด้าน เชื่อว่าจะเป็นทางรอดเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาของไทยในขณะนี้ด้วย

ด้านนางสุชาดา สหัสกุล อุปนายกฝ่ายในประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสนับสนุนการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรหนังสือเด็กที่ส่งเสริม Executive Functions ทางสมาคมฯ จะได้หนุนเสริมและรณรงค์เพื่อนๆสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือ ให้เกิดการผลิตหนังสือที่มีคุณภาพตอบโจทย์การสร้างเสริมและพัฒนา EF โดยองค์กรร่วมจัดงานจะได้มอบตราสัญลักษณ์ให้แก่สำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือในแนวนี้ด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม