ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ แนะรีบรักษา

| |
อ่าน : 4,831

สธ.รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ แนะหากพบควรรีบรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันความพิการ และตัดการแพร่เชื้อในชุมชน

ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ แนะรีบรักษา thaihealth

แฟ้มภาพ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในปี 2559 นี้ ได้จัดทำโครงการ “รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์ สนองพระราชปณิธานในการกำจัดโรคเรื้อนให้หมดไปจากประเทศไทย โดยเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ให้มารับการรักษาก่อนเกิดความพิการ ตั้งเป้าลดผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 100 คน และผู้ป่วยใหม่มีความพิการไม่เกิน 20 คนในปี 2563

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการควบคุมโรคเรื้อนของประเทศไทย เป็นโครงการในพระราชดำริตั้งแต่ พ.ศ.2501 และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย ทำหน้าที่ค้นคว้า วิจัย รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อน ขณะนี้การกำจัดโรคเรื้อนของประเทศไทยประสบความสำเร็จ ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่ามีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ที่ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2537 จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนค้นหาผู้ป่วยรายใหม่มารับการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันความพิการ และตัดการแพร่เชื้อในชุมชน

 

 

ที่มา : www.naewna.com

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม