เฝ้าระวังไข้หวัดนก ตลอดฤดูหนาว

| |
อ่าน : 4,165

กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวัง “ไข้หวัดนก” ตลอดหน้าหนาวนี้ พร้อมเตือนประชาชน หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยตายผิดปกติ

เฝ้าระวังไข้หวัดนกตลอดฤดูหนาวนี้ thaihealth

แฟ้มภาพ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุปัจจุบันยังพบการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยพบเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อมายังคนได้ สำหรับประเทศไทยมีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดไข้หวัดนก ทั้งจากสภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งมีรายงานผู้ป่วยทั้งในสัตว์ปีกและคนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการเสนอข่าวต่างประเทศสั่งเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินและด่านตรวจตามพรมแดน หลังพบผู้เสียชีวิตเพราะไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 6 จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกันโรค ปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย ให้ซักประวัติการเดินทาง ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ในการเฝ้าระวังในสัตว์ปีก ให้อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เฝ้าระวังการป่วย การตายผิดปกติในสัตว์ปีก พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชนทันที เพื่อนำซากสัตว์ส่งตรวจการติดเชื้อไข้หวัดนก ห้ามผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมาชำแหละขาย ส่วนประชาชนต้องยึดหลัก รับประทานอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก

องค์การอนามัยโลกไม่ได้แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทาง ประชาชนสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ตามปกติ ให้ระมัดระวังตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกหรือไปฟาร์มสัตวปีก ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตวปีก และประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปีก ประชาชนมีข้อสงสัยโทรปรึกษาสายด่วนของกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา: www.innnews.co.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม