คนไทยกว่า 70 ล้านคนบริจาคเลือดแค่ 1%

| |
อ่าน : 9,480

 

คนไทยกว่า 70 ล้านคน บริจาคเลือดแค่ 1% ต่างจากประเทศพัฒนาบริจาค 5-10% ขณะที่ผลการศึกษาระบุ ส่วนใหญ่บริจาคเลือดเพราะเป็นกุศล มีความสุข

ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการบริจาคโลหิตของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” ในการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 ว่า การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการบริจาคโลหิต เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจมาบริจาคโลหิต เจตคติต่อการบริจาคโลหิต และปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยเก็บข้อมูลด้วยการสอบถามเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากการสอบถามผู้ที่เข้ามาบริจาคโลหิต ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2555 จำนวน 981 คน

ดร.สิทธิพงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลการศึกษาพบว่า ผู้บริจาคโลหิตเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง อายุเฉลี่ย 33.84 ปี ร้อยละ 80.40 เป็นผู้บริจาคที่เคยมาบริจาคแล้ว ร้อยละ 61.26 ให้เหตุผลในการบริจาคครั้งแรกว่า มาด้วยกุศลจิต ขณะที่ผู้กลับมาบริจาคอีกครั้ง ร้อยละ 65.44 ให้เหตุผลว่ามาด้วยกุศลจิตเช่นกัน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติทางบวกต่อการบริจาคโลหิต โดยมีความเชื่อว่าการบริจาคได้กุศลและมีความสุขจากการบริจาค ร้อยละ 61.26 ระบุว่าไม่ต้องการสิ่งของตอบแทน ร้อยละ 22.94 ระบุว่า ต้องการผลการทดสอบเลือด

 “ผลการศึกษานี้สามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริจาครายเก่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคกลับมาบริจาคให้ได้จำนวนครั้งมากกว่า 2 ครั้งต่อปี เช่นเดียวกับผู้บริจาครายใหม่ที่หากบริจาคอย่างต่อเนื่องในปีแรก ย่อมส่งผลให้คงพฤติกรรมการบริจาคต่อเนื่องยาวนานได้ นอกจากนี้ ผู้บริจาคเสนอแนะให้เน้นการประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น” อาจารย์ มศว กล่าว

ดร.สิทธิพงศ์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ ประมาณ 1,600-2,000 ยูนิต หรือ 46,500 ยูนิตต่อเดือน จึงเพียงพอที่จะจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งพบว่าปริมาณโลหิตยังขาดแคลนอยู่มาก โดยข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้า พบว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว มีผู้บริจาคโลหิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5-10 ของประชากร ขณะที่ประเทศไทยมีผู้บริจาคโลหิตสัดส่วนยังไม่ถึงร้อยละ 1 ของประชากร การศึกษาจึงมุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริจาคโลหิตและเหตุจูงใจในการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิต

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

มั่นคง  จิตแพทย์เด็ก  ข้ามปี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  เยาวชนคนรุ่นใหม่ เซาะกราว คนกินเหล้า พระมหาสมปอง สถานศึกษา  ไม่อยากอ้วน  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ  แกงส้มมะละกอ  ขลิบอวัยวะ  รอบจมูก  โครงสร้างการพัฒนาประเทศ  บาร์  พาหะ  ธรรมะ  ไข้สูง  ฉลาด  เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย  เมืองนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียว  เดซิเบล  สุขภาวะในสถานประกอบการ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม