แนะผู้ปกครองเที่ยวงานวันเด็กยึดหลักปลอดภัย

| |
อ่าน : 4,799

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองยึดหลักความปลอดภัยในการพาเด็กเที่ยววันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ ต่างๆ โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำและป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด รวมถึงดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กและสามารถช่วยเหลือเด็กได้ทันทีเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉิน

 แนะผู้ปกครองเที่ยวงานวันเด็กยึดหลักปลอดภัย ใส่ใจดูแล thaihealth

แฟ้มภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ผู้ปกครองมักพาเด็กไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แต่เนื่องจากความซุกซนและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก รวมถึงการไม่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการพาเด็กท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

สวนสนุก โดยศึกษาข้อแนะนำในการเล่นเครื่องเล่นอย่างละเอียด ปฏิบัติตามข้อแนะนำและป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่มีสภาพปลอดภัย เหมาะสมกับวัย ขนาด และรูปร่างของเด็ก รวมถึงให้เด็กใช้อุปกรณ์นิรภัยที่ติดตั้งมากับเครื่องเล่น ไม่ให้เด็กยื่นแขน ขา และศีรษะออกนอกเครื่องเล่น และหลีกเลี่ยงการให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตก

สวนน้ำ เลือกใช้บริการสวนน้ำที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งสระน้ำและเครื่องเล่น มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและ Lifeguard ดูแลการเล่นน้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้เด็กใช้อุปกรณ์ชูชีพทุกครั้งเมื่อประกอบกิจกรรมในสวนน้ำ เพื่อช่วยพยุงตัวเด็กให้ลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และผู้ปกครองควรอยู่ห่างจากเด็กไม่เกิน 1 ช่วงแขน เพราะหากเด็กจมน้ำจะได้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที

สวนสัตว์ ควรปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เด็กเข้าใกล้ ยื่นแขน ขาเข้าไปในกรงสัตว์ ป้อนอาหารสัตว์ และแหย่ให้สัตว์หงุดหงิด รวมถึงไม่ให้เด็กปีนขึ้นไปบนราวหรือขอบบ่อ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตก ทำให้ถูกสัตว์ทำร้ายได้ กรณีพาเด็กไปเที่ยวสวนสัตว์เปิด ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่เปิดกระจกรถและไม่ลงจากรถเมื่ออยู่ในเขตที่มีสัตว์ดุร้าย เพราะเสี่ยงต่อการถูกสัตว์ทำร้าย

ห้างสรรพสินค้า ไม่ให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อาทิ ชั้นวางของ ลานจอดรถ บันไดเลื่อน รวมถึงจับมือหรืออุ้มเด็กเล็กเมื่อเดินผ่านประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเด็กถูกประตูกระแทก ไม่ให้เด็กเล่นรถเข็นสินค้าหรือนำเด็กไว้ในรถเข็นสินค้า เพื่อป้องกันเด็กปีนป่ายและรถเลื่อนไถล ตลอดจนดูแลการขึ้น-ลงบันไดเลื่อนของเด็กอย่างใกล้ชิด หากเป็นเด็กเล็ก ควรอุ้มแทนการจูงมือ หากเป็นเด็กโต ควรจับมือเด็กให้แน่น เพื่อป้องกันการพลัดตก รวมถึงไม่ให้เด็กปีนป่ายบันไดเลื่อนหรือเอานิ้วแหย่ตามช่องต่างๆ เพราะอาจถูกซี่บันไดเลื่อนหนีบได้รับบาดเจ็บ รวมถึงไม่ให้เด็กยื่นแขน ขา และเอาศีรษะออกนอกราวบันไดเลื่อน เพราะอาจได้รับอันตรายได้

นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงเขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงเด็ก หากเกิดการพลัดหลง จะได้พาเด็กส่งถึงผู้ปกครองอย่างปลอดภัย ในส่วนของผู้ประกอบการควรจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเล่นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอันตรายจากการชำรุดเสียหาย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่น และดูแลการเล่นอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม