จัดจุดล้างมือ แหล่งท่องเที่ยว

| |
อ่าน : 3,455

สคร.12 สงขลา แนะผู้ประกอบการจัดสถานที่ล้างมือ-เจลแอลกอฮอล์ไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยว  เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เผยปี 58 ภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยแล้วกว่า 1,700 ราย

แนะจัดจุดล้างมือตามที่ท่องเที่ยว thaihealth
แฟ้มภาพ

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวควรจัดเตรียมที่สำหรับล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ไว้ให้ประชาชน ซึ่งในบางสถานที่เกิดสภาพแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก อาจทำให้เกิดภาวะการแพร่เชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคดังกล่าว เพราะเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่นั้นจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย และติดต่อกันโดยการไอ จาม รดกัน หรือติดต่อจากการสัมผัสกับข้าวของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื่อโรค การรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก  จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่เชื้อได้ ซึ่งการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ นับเป็นวิธีพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่

นอกเหนือจากนี้ประชาชนทั่วไปยังต้องดูแลตนเอง ด้วยการหมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น ที่สำคัญจะต้องไม่ลืมมาตรการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และปฏิบัติตามอยู่เสมอ ผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หากจำเป็นต้องเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งการป้องกันตนเองและวิธีดูแลรักษาเมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ดร.นายแพทย์สุวิช ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสคร. 12 สงขลา ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2558 พบว่า มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วจำนวน 1,742 ราย โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือจังหวัดตรัง 628 ราย รองลงมาคือจังหวัดพัทลุง 447 ราย และจังหวัดนราธิวาส 258 ราย ตามลำดับ อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

 

 

ที่มา :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม