ชวนเปลี่ยนพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพ

| |
อ่าน : 3,551

สบส.ชวนประชาชนสลัดทิ้งพฤติกรรมที่นำการเจ็บป่วยมาให้ตนเองและครอบครัว หันมาสร้างสุขภาพดีตามหลักของสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ข้อ ที่ครอบคลุมพฤติกรรม 6 กลุ่ม

ชวนเปลี่ยนพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพ thaihealth
แฟ้มภาพ

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปี 2559 ที่ใกล้จะถึงนี้ กรมสบส. ขอเชิญชวนให้ประชาชนไทย 20 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ สลัดทิ้งพฤติกรรมสุขภาพเดิมๆ ที่นำการเจ็บป่วยมาให้ตนเอง หันมาสร้างสุขภาพดีให้ตนเองและครอบครัว ปฏิบัติตามหลักของสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นคัมภีร์สุขภาพของประเทศ ใช้มานานกว่า 80 ปี โดยมีหลัก 10 ข้อ ครอบคลุม พฤติกรรม 6 กลุ่ม ได้แก่ การออกกำลังกาย อนามัยส่วนบุคคล อาหารโภชนาการ สุขภาพจิต อุบัติภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ สุขบัญญัติ 10 ประการประกอบ ด้วย 1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2.รักษาฟันให้แข็งแรง แปรงฟันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 3.ล้างมือ ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและภายหลัง ขับถ่าย 4.รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ดื่มนมทุกวันวันละ 2-3 แก้ว  5.งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา สารเสพติด การพนัน การสำส่อนทางเพศ

6.สร้างสัมพันธภาพครอบครัวให้อบอุ่น 7.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท ระมัดระวังอุบัติเหตุในโรงเรียน การเดินทางหรือขณะทำงาน 8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วัน และตรวจสุขภาพประจำปี 9.ทำจิตใจให้ ร่างเริง แจ่มใสอยู่เสมอ มองโลกในแง่ดี คิดบวก รู้จักให้อภัยกัน และ 10.มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ลดและหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม