เชื่อ! งบอุดหนุนชุดนักเรียนพอจ่าย

โดย
| |
อ่าน : 9,662

 

สพฐ.เชื่องบอุดหนุนเรียนฟรีพอจ่ายค่าชุดนักเรียนขึ้นราคา หลังผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนยื่นเรื่องขอปรับราคาเพิ่มอีกประมาณ 3-5% แนะผู้ปกครองถัวเฉลี่ยเงินเอง

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้เสนอแนะให้ผู้ปกครองถัวเฉลี่ย ค่าชุดนักเรียนจากเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ หลังผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนยื่นเรื่องขอปรับราคาเพิ่มอีกประมาณ 3-5% ซึ่งงบประมาณที่จัดสรรให้ในแต่ละปี น่าจะเพียงพอโดยไม่กระทบค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

นายชินภัทร กล่าวว่า โดยปกติของทุกปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดสรรชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนคนละ 2 ชุดต่อปี แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท ประถมศึกษา 360 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียนจะจัดสรรให้นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง แบ่งออกเป็น ระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน 100 บาท ประถมศึกษา 150 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าว รวมอยู่ใน 5 รายการ ประกอบด้วย ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน และค่าเล่าเรียน โดยในส่วนของค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อไปจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในสองส่วนนี้ผู้ปกครองสามารถนำเงินดังกล่าวมาถัวเฉลี่ย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ ได้

อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะสอบถามรายละเอียดไปยังกรมการค้าภายใน ว่า หากปรับค่าชุดนักเรียนขึ้นจริงๆ จะมีอัตราเท่าไหร่ เพื่อจะได้จัดของบประมาณเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2557

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม