“Charity TB Run 2015” ช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค

| |
อ่าน : 3,253

เดิน-วิ่งการกุศล “Charity TB Run 2015” หาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคด้อยโอกาส

“Charity TB Run 2015” ช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค thaihealth

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งแห่งประเทศไทย กองทุนโลก องค์การเภสัชกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Charity TB Run 2015” เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายป้องกันวัณโรคและหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคด้อยโอกาส เมื่อปลายปี 58 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมงาน และนักกีฬาเดิน-วิ่งกว่า 1,200 คน ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

น.พ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า ปัจจุบันคาดว่าประเทศไทยจะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ทุกประเภท 120,000 รายต่อปี แต่สามารถค้นหาและนำเข้าสู่ระบบการรักษา 67,000 ราย ค่าใช้จ่ายเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ 2,500-5,000 บาทต่อราย แต่ที่กำลังเป็นปัญหามากในขณะนี้คือ วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 2,000 ราย ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่า ประมาณ 120,000-200,000 บาทต่อราย ประกอบกับผู้ป่วยวัณโรคส่วนมากฐานะทางครอบครัวยากจนและรู้สึกด้อยโอกาสถูกกีดกัน รังเกียจ (Stigma) จึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการรักษาและดูแลจนหาย ดังนั้น การควบคุมป้องกันวัณโรคให้เกิดผลสำเร็จ นอกจากการมีระบบ มาตรการ เป้าหมายที่ชัดเจน มียาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว การสร้างกระแส การให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหา และสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนในชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมป้องกัน ให้ปลอดภัยจากวัณโรคนั้น มีความสำคัญ เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วย

ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Charity TB Run 2015” นอกจากจะเป็นการหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่ด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการสร้างกุศล สร้างกระแส ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการป้องกันวัณโรค

น.พ.อำนวย กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาวัณโรค โดยจะผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ ในเขตเทศบาล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 แก่ประชาชน เนื่องจากมีความแออัดและหนาแน่นของประชากรมาก โดยการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มประชากรเสี่ยง เช่น ในชุมชน ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ขับขี่รถสาธารณะ สถานประกอบการ โรงงาน และควบคุมกำกับจนรักษาหาย ซึ่งในปัจจุบันกรมควบคุมโรคมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคและวัณโรคชนิดดื้อยา ที่สำคัญจะทราบผลอย่างรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมงก่อนนำไปสู่การรักษาต่อไป หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.422

 

 

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม