ส่งสุขรับปีใหม่ ดูแลสุขภาพคนไทย 4 กลุ่ม

| |
อ่าน : 5,250

สธ. เปิดตัวโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชน "สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง" ดูแลสุขภาพคนไทย 4 กลุ่ม 

ส่งสุขรับปีใหม่ ดูแลสุขภาพคนไทย 4 กลุ่ม thaihealth

แฟ้มภาพ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เปิดตัวโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชน "สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง"

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญในด้านต่างๆ ของสังคมไทย 4 กลุ่มได้แก่ เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้นำศาสนา โดยในกลุ่มเยาวชน ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดหาวัคซีนโปลิโอและบริการฉีดให้กับเด็กไทย อายุไม่เกิน 4 เดือน จำนวน 7 แสนคนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับวัคซีนครบ 3 สายพันธุ์ บรรลุเป้าหมายของโลกในการกวาดล้างเชื้อโปลิโอ ในปี 2563ในกลุ่มผู้พิการ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย ในปี 2555 มีผู้พิการขึ้นทะเบียน 1.5 ล้านคน ร้อยละ 48 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  ได้จัดหากายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น มอบให้กับผู้พิการแขนขาขาด 1,500 คนทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรจดทะเบียนคนพิการ ผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ เพิ่มจำนวนผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์ ผู้ช่วยช่างกายอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้พิการที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้พิการรายเก่าและรายใหม่เข้าถึงบริการสุขภาพ รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ คงสภาพความสามารถทางร่างกายและจิตใจ ให้ผู้พิการและครอบครัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข

ในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งเป็นผู้สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว ได้มีโครงการ "สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้" ดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 1 แสนคน ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงติดบ้าน ติดเตียงถึงบ้านอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม พร้อมจัดหายาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และแว่นอ่านหนังสือ ทั้งนี้ จากการคัดกรอง ผู้สูงอายุ 6.3 ล้านคน พบ 1.3 ล้านคน อยู่ในภาวะต้อง พึ่งพิง โดยผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรค และปัญหาสุขภาพ และร้อยละ 62 มีปัญหาด้านสายตาและ การมองเห็น จำเป็นต้องใช้แว่นตาแต่ยังไม่มีแว่นสายตาใช้กลุ่มผู้นำศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันยึดเหนี่ยวด้านจิตใจของ ชาวพุทธ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพ พระสงฆ์-สามเณร ตรวจสุขภาพ จัดระบบการดูแลสุขภาพในวัด สนับสนุนเครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยาสำหรับตู้ยาประจำวัด พัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นอาสาสมัครประจำวัด (อสว.) ช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้น พระสงฆ์-สามเณร ในวัด พร้อมจัดทำหอผู้ป่วยเฉพาะพระสงฆ์อาพาธต้นแบบในโรงพยาบาลทุกเขตสุขภาพ ทั้งนี้ ในปี 2557 มีพระสงฆ์ 289,131 รูป สามเณร 60,528 รูป และจากการตรวจคัดกรองสุขภาพของโรงพยาบาลสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์เสี่ยงสูงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อ้วน ไขมันในเลือดสูง ตับ ไต ทำงานผิดปกติ ภาวะโลหิตจาง เป็นต้น

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม