แนะเลี่ยง เมา โทร ง่วง ลดอุบัติเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 3,358

แนะเลี่ยง เมา โทร ง่วง ลดอุบัติเหตุ thaihealth

แฟ้มภาพ

ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเร็ว เมา โทร ง่วง ลดเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง โดยไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง และไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ รวมถึงไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรมีเพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถ จะช่วยป้องกันอาการหลับในขณะขับรถ ตลอดจนมีวินัยและน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนน มีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ทั้งการขับรถเร็ว การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และการง่วงหลับใน จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะรุนแรง เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนี้  ไม่ขับรถเร็ว เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ใช้ความเร็วในการขับรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถหยุดรถได้ทันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงใช้ความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้เมื่อขับผ่านเส้นทางที่ทัศนวิสัยไม่ดี         

เมาไม่ขับ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง และไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที หากดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด ควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับรถแทน ใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะ โทรไม่ขับ หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เพราะจะเหลือมือจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียว และต้องละสายตาจากเส้นทาง จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์ อาทิ แฮนด์ฟรี บลูทูธ กรณีไม่มีอุปกรณ์เสริม ควรให้เพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยรับโทรศัพท์แทน หากไม่มี ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย แล้วค่อยรับโทรศัพท์

กรณีใช้ระบบนำทาง GPS ควรตั้งระบบการเดินทางและจุดหมายก่อนออกรถ เพื่อป้องกันการละสายตาจากเส้นทางในขณะขับรถ และความลังเลจากการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ง่วงไม่ขับ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาททั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ ไม่ขับรถในท่านั่งกึ่งนอนขับ ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรหยุดพักทุกๆ 2 ชั่วโมง รวมถึงควรมีเพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถ จะช่วยป้องกันอาการหลับในขณะขับรถ ไม่ฝืนขับรถไปต่อเมื่อมีอาการง่วงนอน ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถ และสร้างความสดชื่นให้กับร่างกาย อาทิ ล้างหน้า ดื่มกาแฟ พักหลับประมาณ 15 – 20 นาที จะช่วยคลายความอ่อนล้าที่เป็นสาเหตุของการหลับในได้

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับแซงรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด ไม่เปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร และใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่เดินทาง รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เร็ว เมา โทร ง่วง...ไม่ขับ ตลอดจนมีวินัยและน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม