`เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร135ปี`

โดย
| |
อ่าน : 3,940

`เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร135ปี` thaihealth

กองทัพเรือ-มูลนิธิราชสกุลอาภากร-สสส. จัดงาน'เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร135ปี'

เมื่อเร็วๆ นี้ กองทัพเรือร่วมกับหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน "เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร 135 ปี" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 06.19 น. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการ ทหารเรือ ในฐานะประธานฯ กล่าวว่า งานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร 135 ปี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำรายได้จากการ จัดงานสมทบทุนจัดสร้างนิทรรศการ กึ่งถาวร อาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพระยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งผู้ชนะเลิศประเภทวิ่งมินิมาราธอน 11 กม. จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลบรรจุเหรียญกรมหลวงชุมพรฯในวาระครบ 135 ปี เนื้อทองชุบ

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา กองทัพเรือ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมาแล้วจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.51 เนื่องในโอกาสเป็นวันครบรอบวันประสูติ

128 ปี ในครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.53 เนื่องในโอกาสเป็นวันครบรอบวันประสูติ 130 ปี ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.55 เนื่องในโอกาสเป็นวันครบรอบวันประสูติ 132 ปี และครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.57 เนื่องในโอกาส เป็นวันครบรอบวันประสูติ 134 ปี ผลการจัดงานทั้ง 4 ครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับเส้นทางในการวิ่งในครั้งนี้ได้พิจารณาเส้นทางที่ผ่านสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของธนบุรี และมีความสวยงาม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความแตกต่างจากการ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งทั่วไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากมูลนิธิราชสกุลอาภากร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม