อย.หนุนวิจัยพัฒนาผลิตยาสู้ต่างชาติ

| |
อ่าน : 1,626

อย.จับมือ วช.ลงนาม mou การวิจัยและพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างครบวงจร หวังหนุนผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบ และปลอดภัย แข่งขันธุรกิจยากับต่างชาติ และสร้างรายได้เข้าประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า ระบบการวิจัยและพัฒนาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่การทำงานของ อย.ในการควบคุม กำกับ และติดตามยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย การลงนาม mou ร่วมกับ วช.ในครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนาและดำเนินงานยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างครบวงจร

"วัตถุประสงค์คือจัดทำข้อมูลเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้ทันต่อสถานการณ์โลกและความต้องการของประเทศ รวมทั้งเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร/รัฐบาล องค์การต่างๆ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งเกิดการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย ตลอดจนเพื่อพัฒนาความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศต่อไป" เลขาธิการ อย. กล่าว

นพ.บุญชัย กล่าวอีกว่า การร่วมลงนาม mou ครั้งนี้ หวังว่าอุตสาหกรรมการผลิตยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย ที่ผลิตขึ้นในประเทศ จะเกิดการวิจัยพัฒนาในเชิงลึก ทั้งด้านคุณสมบัติ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล ตลอดถึงกระบวนการในการขึ้นทะเบียน การควบคุม กำกับ และติดตามก่อนและออกสู่ตลาด สามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ที่สำคัญเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง อย. กับ วช. ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพด้วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม