สสส. ผลิตสื่อสีขาวลดปัจจัยเสี่ยง

| |
อ่าน : 3,883

สสส.จับมือมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนโชว์ผลงานนักศึกษาผลิตสื่อสีขาวลดปัจจัยเสี่ยงโจ๋ติดสื่อยุคโซเชียล

สสส. ผลิตสื่อสีขาวลดปัจจัยเสี่ยง thaihealth

เมื่อวันที่ 23ธ.ค.58 เวลา13.00 น.ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงานการผลิตสื่อรณรงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ภายในงานมีการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาและเยาวชน

จากนั้นมีการเสวนาหัวข้อ “สื่อเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง” นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชนต้องอยู่ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงรอบด้านไม่ว่าจะมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่พบว่ามีสถิติการดื่มของเยาวชนสูงถึง2.5 ล้านคน เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2.5แสนคน โดยประชากรกลุ่มวัยอื่นพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่การสูบบุหรี่ของเยาวชนอายุ15-24 ปี พบว่าอยู่ที่ร้อยละ14.7 ที่น่าห่วงคือเด็กที่ติดบุหรี่ 7 ใน 10คน ไม่สามารถเลิกได้ไปตลอดชีวิต ในมิติของยาเสพติดก็พบว่าจำนวนผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดในช่วง 5ปี ยังคงเป็นกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ20-24 ปี ซึ่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังเป็นกลุ่มหลักที่เข้ารับการบำบัดรักษา

นอกจากนี้ในปัญหาการพนัน พบว่าการพนันฟุตบอลมีเยาวชนตกเป็นเหยื่อแล้วนับแสนราย และวงเงินที่ใช้เล่นอยู่ที่ประมาณ 36,000 บาทต่อคน ต่อปี ทั้งนี้ ยังพบปัจจัยเสี่ยงด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราก็น่ากังวลไม่แพ้กัน เนื่องจากวัยรุ่นอายุ15-19 ปี เป็นกลุ่มคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุดและสถิติอุบัติเหตุของไทยติดอันดับ2 ของโลก โดยอัตราการไม่สวมหมวกนิรภัยของวัยรุ่นยังมีสถิติที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่นการใช้ชีวิตประมาท คึกคะนอง การได้รับสื่อซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากกับเยาวชนในเวลานี้

การรู้เท่าทันและร่วมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องช่วยกันส่งเสริมผลักดันและกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยให้เขามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานได้โชว์ไอเดีย เทคนิคต่างๆสู่การเป็นผู้ผลิตสื่อรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงสร้างการรับรู้ผ่านสังคม โดยเฉพาะการสื่อสารกับคนวัยเดียวกัน ซึ่งขณะนี้เรามีสถานศึกษานำร่องได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมโครงการ ผลงานต่างๆได้ถูกนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล และนำมาสู่การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ทั้งนี้ สสส.จะขยายเครือข่ายเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อ เข้าใจประเด็นสุขภาวะและปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งต่อยอดการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อ และปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อเยาวชนต่อไป” นพ.บัณฑิต กล่าว

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ลอยสมุทร อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ขณะนี้อิทธิพลจากสื่อมีผลต่อเยาวชนอย่างมากและมีแนวโน้มที่น่าห่วงเนื่องจากไม่สามารถห้ามการรับรู้ห้ามการเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ได้เลย ยิ่งวัยที่อายุยังน้อยการรู้เท่าทันก็จะน้อยกว่าวัยอื่นๆ ดังนั้นทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือติดอาวุธสร้างการรู้เท่าทันสร้างภูมิคุ้มกัน และสถาบันการศึกษาจะต้องมีวิชาสอดแทรกเรื่องผลกระทบจากสื่อ สถาบันครอบครัวต้องสอน ปลูกฝัง โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะหากไม่เร่งทำ เมื่อเด็กรับรู้อะไรจากสื่อก็จะมองว่ามันคือเรื่องจริง เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่นกรณีดาราคนมีชื่อเสียงโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เด็กก็จะมองว่ามันคือสิ่งที่ทันสมัย เหมาะสม เป็นแฟชั่น จนกลายเป็นเรื่องปกติของสังคม ดังนั้นก่อนที่เด็กเหล่านี้จะไปถึงสิ่งเหล่านั้นเราต้องป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสื่อโซเชียล ต้องฉุกคิดไตร่ตรองก่อนเชื่อและแชร์ และขณะนี้มหาวิทยาลัยรังสิตเองจะมีวิชารู้เท่าทันสื่อบรรจุอยู่ในหลักสูตร ในกิจกรรมวิชานั้นๆอยากเชิญชวนให้ทุกมหาวิทยาลัยหันมาทำหลักสูตร กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อในทุกๆสาขาวิชา หันมาสนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสื่อ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังปัจจัยเสี่ยงต่าง ที่เป็นหลุมดำของเยาวชน

ขณะที่ นายธีรพันธ์ ชนาพันธ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองได้มีส่วนร่วมลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง เช่น เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นอกจากนี้ยังส่งเสริมเน้นให้นักศึกษาหาข้อมูลและนำมาผลิตสื่อให้เป็นสื่อสีขาว ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทราบรายละเอียดฝึกการทำงานเป็นทีม ได้สื่อสารประเด็นอย่างรอบด้าน รวมถึงเราร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อให้เด็กได้ประกวดผลงานเกิดความภาคภูมิใจและวันนี้ก็มานำเสนอการผลิตสื่อที่เป็นคลิปวีดีโอ 2 เรื่อง คือรณรงค์สวมหมวกนิริภัยและการรณรงค์ร้านเหล้าห่างจากสถานศึกษา ซึ่งนักศึกษาเขามีแนวคิดว่าทำอย่างไรจะให้ปัจจัยเสี่ยงห่างไกลจากสถานศึกษา โดนเน้นกลุ่มเป้ามายที่เป็นวัยรุ่น สื่อสารแบบเข้าใจรับรู้ได้ง่าย นอกจากเราจะได้ชิ้นงานดีๆเข้าใจง่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้นักศึกษา ใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

ที่มา: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

งานชื่นชมย้อนหลัง...สร้างพลังก้าวต่อ โครงการปฏิรูปการทำงานด้านเด็กและ เยาวชนฯ  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2551  thaiehalth  อาหารทะเล  Dr.Marilyn Rice  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  เพ็ญนภา หัสรังค์  โรงเรียนไร้พุง  ละ  ค่ายภาณุรังสี  การทำงาน  หวัด 2009  การกินอาหาร  มหกรรมกีฬามหามงคล ๒๕๕๖  ทานมังสวิรัส  ดมกลิ่น  บอล  ดวงตา  แก้ไขยาเสพติด  รุจิรา เจริญยิ่ง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม