ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ

| |
อ่าน : 5,685

6 หน่วยงานจับมือหนุนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ" พร้อมตรวจสายตาเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ thaihealth
แฟ้มภาพ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาสุขภาพนักเรียน "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ" สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโดยมีบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 600 คน พร้อมเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันใน 6 หน่วยงาน เพื่อร่วมมือพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล เปิดเผยว่า นโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ลดความเคร่งเครียดจากการเรียนเนื้อหามาเป็นกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรม "เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาในพื้นที่ เตรียมเด็กวัยเรียนตรวจคัดกรองสายตา และส่งต่อแก้ไขหากพบความผิดปกติ พร้อมจัดกิจกรรมบนฐานของ "หน้าต่างแห่งโอกาส" แต่ละช่วงวัยหรือช่วงชั้นเรียน และให้ความสำคัญกับการลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ภาวะโรคและปัจจัยเสี่ยงเน้นก่อให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพทักษะการมีสุขภาพและชีวิตที่ดีสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ

ทั้งนี้ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเรื่องสายตา จึงจัดทำ "โครงการเด็กไทยสายตาดี" พัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนในเรื่องสายตาและการมองเห็น "ยิ่งเด็กได้เห็นเด็กยิ่งได้เรียนรู้" โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการตรวจวัดสายตานักเรียน และแก้ไขความผิดปกติอย่างเหมาะสมทันเวลาลดความชุกของภาวะตาบอดในเด็กไทย

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม