เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เจริญกรุง

| |
อ่าน : 3,904

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เจริญกรุง thaihealth

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการ “สร้างสรรค์เจริญกรุง” จัดกิจกรรมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนย่านเจริญกรุงในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านองค์ความรู้การออกแบบบริการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนากรุงเทพมหานคร บนแนวคิดของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งแม้จะเป็นการพัฒนาบนพื้นที่ย่านเจริญกรุง แต่ก็นับเป็นการจุดประกายสร้างความตื่นตัว และเชื่อมั่นว่าจะขยายไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดเป็นย่านสร้างสรรค์ในส่วนอื่นๆ ต่อไป โดย TCDC เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นของทุกคน และเป็นสิ่งที่มีค่าใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และต่อยอดทางธุรกิจ TCDC จึงพัฒนากระบวนการ Design Thinking การออกแบบวิธีคิดและศาสตร์การออกแบบบริการเซอร์วิส ดีไซน์ เข้ามาเป็นตัวช่วยในความคิดนั้นให้สามารถตกผลึกเป็นความรู้ได้

โดยรูปแบบกิจกรรมในโครงการ “สร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung)” จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมระดมความคิดเห็นของชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์, กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนเพื่อออกแบบและจัดทำพื้นที่สร้างสรรค์, กิจกรรมสร้างสรรค์เจริญกรุง เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง, กิจกรรมสื่อสารสาธารณะ

สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ที่ www.tcdc.or.th และ Facebook : Co-Create Charoenkrung

 

 

ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม