เวทีการศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

โดย
| |
อ่าน : 1,262

เวทีการศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย thaihealth

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบการศึกษา มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์และภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ จัด "เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" ขึ้นทุกเดือนเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งนี้ในหัวข้อเรื่อง "ระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม" โดยให้ผู้ปฏิบัติใช้ความรู้ที่เกิดจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของผู้ปฏิบัติในระดับโรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัย นำไปสู่การนำไปใช้ในระดับเครือข่ายและนโยบาย

พร้อมกันนี้จะเป็นการสร้างการสื่อสารสาธารณะเรื่องการเรียนรู้ที่ดี เผยแพร่สู่ ภาคีเครือข่ายและสังคมต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค คิด เปลี่ยน เรียน รู้ : เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม