เวทีการศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

โดย
| |
อ่าน : 1,181

เวทีการศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย thaihealth

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบการศึกษา มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์และภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ จัด "เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" ขึ้นทุกเดือนเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งนี้ในหัวข้อเรื่อง "ระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม" โดยให้ผู้ปฏิบัติใช้ความรู้ที่เกิดจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของผู้ปฏิบัติในระดับโรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัย นำไปสู่การนำไปใช้ในระดับเครือข่ายและนโยบาย

พร้อมกันนี้จะเป็นการสร้างการสื่อสารสาธารณะเรื่องการเรียนรู้ที่ดี เผยแพร่สู่ ภาคีเครือข่ายและสังคมต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค คิด เปลี่ยน เรียน รู้ : เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม