เฝ้าระวัง “ไข้หวัดใหญ่ H1N1” ระบาด

โดย
| |
อ่าน : 4,244

เฝ้าระวัง “ไข้หวัดใหญ่ H1N1” ระบาด thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 เพิ่มขึ้น ปี2558 พบกว่า 60,000 ราย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  แต่ละปีพบผู้ป่วยประมาณ40,000-120,000 คน เสียชีวิตประมาณ 200 กว่าคน โดยมีการระบาดปีละ 2 ระลอก คือต้นปีและกลางปีข้อมูลองค์การอนามัยโลก เมื่อพฤศจิกายน 2558 รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในทวีปเอเชียส่วนใหญ่แนวโน้มลดลง มีบางประเทศที่มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ได้แก่การ์ตาร์ บาห์เรน อินเดีย ลาวและไทย  ขณะที่ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2558  ประเทศไทยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1)หรือไข้หวัดใหญ่ 2009  จำนวน 67,361 คนเสียชีวิต 27 ราย ยังไม่พบการระบาดรุนแรง

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปีจึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนที่จะเข้าถึงฤดูกาลระบาดเพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคมีประสิทธิภาพถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปลัดกระทรวงต่างๆและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการดังนี้ 1.เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หากพบการระบาดต้องรีบดูแลผู้ป่วยทันที 2.ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เฝ้าระวังโรคในชุมชน 3.ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 4.เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการให้ยาโอเซลทาร์มิเวียร์(Oseltamivir)ในผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและกลุ่มเสี่ยง

ด้านนพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ประชาชนทั่วไปป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แม้ไม่ได้รับวัคซีน โดยยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ไม่อยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน หากสงสัยป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง ไอและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์ 2.เด็กเล็ก3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4.ผู้สูงอายุ ควรพบแพทย์ทันที ส่วนผู้ป่วยทั่วไปควรหยุดงานหยุดเรียน อยู่บ้าน ถ้าต้องไปสถานที่สาธารณะหรือขึ้นรถโดยสารควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

 

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม