จัดบริการตรวจสุขภาพพระสังฆาธิการ

| |
อ่าน : 1,701

โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดบริการตรวจสุขภาพพระสังฆาธิการ ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีพระสังฆาธิการจำนวนมาก มีภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ

นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการตรวจสุขภาพพระสังฆาธิการ ประจำปี 2556 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า พระสังฆาธิการ เป็นบุคคลสำคัญของสถาบันศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญของพระพุทธศาสนา มีบทบาทในด้านการเผยแผ่ด้านศาสนศึกษาและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน

ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีพระสังฆาธิการจำนวนมาก มีภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ ซึ่งมีสาเหตุจากวิถีทางในการดำเนินชีวิตที่มีการบริโภคอาหารที่รับมาจากการถวายของญาติโยม ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ขณะเดียวกันยังมีข้อจำกัดด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่นการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬากลางแจ้งและการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนคนทั่วไป

โรงพยาบาลสุรินทร์ จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2556 โดยนำพระสังฆาธิการ ประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าอาวาส จากวัดในเขตจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 790 รูป เข้ารับการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพ ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพจร เจาะเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก ตรวจสายตา ตรวจสุขภาพปากและฟัน และตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งให้การถวายความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตลอดจนสร้างความตระหนักและมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการดำเนินชีวิตในที่ถูกต้อง

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม