เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล

โดย
| |
อ่าน : 5,564

เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล thaihealth

สสย.หนึ่งในภาคีของ กสทช.ร่วมจัดสัมมนาวิชาการ "เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล" (Seminar on Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Era) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและฮ่องกง

สำนักงาน กสทช. โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับภาคี Thai Civic Education, มีเดียร์มอร์นิเตอร์,สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) , มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท จัดสัมมนา "การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายหลักคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เท่าทันสื่อจากนานา ประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปปรับใช้ในการดำเนินงานและ ขยายแนวคิดในเรื่องนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า รู้เท่าทันสื่อยังเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย และไม่มีการให้ความสำคัญมากนัก ประกอบกับเทคโนโลยีสื่อมีความล้ำหน้าไปมาก ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อได้ทุกที่ทุกเวลา หากผู้บริโภคไม่สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องจากสื่อได้ อาจเกิดโทษได้ สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จึงได้จัดสัมมนา เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักการรู้เท่าทันสื่อ แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งช่องรายการโทรทัศน์ที่เพิ่มมากขึ้น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล thaihealthใหม่ๆ อีกหลากหลายประเภท โดยจะเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มผู้บริโภคสื่อที่เป็น เด็กและเยาวชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องสร้างภูมิต้านทานให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลจริงเท็จอย่างถูกต้อง

ด้าน ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยโครงการมีเดียมอนิเตอร์ กล่าวว่า การสร้างความรู้ การรู้เท่าทันสื่อ แก่ผู้บริโภคต้องเป็นวาระสำคัญ เพราะสื่อคือสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีกฏกติกากำกับที่เข้มแข็ง เช่นเดียวกับผู้ประกอบการสื่อก็ต้องมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการนำเสนอ สื่อ ซึ่งการกำกับดูแลสื่อขณะนี้เห็นว่า ยังมีช่องว่างอีกมาก เช่น การโฆษณาผลิตภัณฑ์ไสยศาสตร์ วัตถุของขลังงมงายที่ยังขาดหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง

นอกจากเวทีเสวนาแล้ว ภายในงานยังมีนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเวทีสัมมนาวิชาการ MIL ได้ที่ bcp.nbtc.go.th หรือ facebookfanpageที่ ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. และติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง www.nbtc.go.th

 

 

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

ภาพประกอบจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม