'ผักปลอดสาร' สร้างอาชีพชุมชนท่าอิฐ

| |
อ่าน : 4,796

ชุมชนบ้านเอื้ออาทรท่าอิฐ สร้างอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษ สู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

\'ผักปลอดสาร\' สร้างอาชีพชุมชนท่าอิฐ thaihealth

แฟ้มภาพ

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษไม่ได้มีไว้แค่รับประทานกันเองในครอบครัวหรือเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียว แต่ยังการใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย อย่างเช่นชุมชนบ้านเอื้ออาทรท่าอิฐ อ.เมือง จ.นนทบุรี ที่มีคุณวราเทพ ภู่คงพันธุ์ เป็นกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคล หนึ่งในโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กระทรวงพัฒนาสังคมฯ นั้น ก็ได้ใช้การปลูกผักปลอดสารพิษเป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนอกเหนือจากการบริโภคกันเองภายในชุมชน

การปลูกผักที่ว่านี้มีการร่วมกันปลูก แบ่งปันกันรับประทาน หรือขายในราคาถูก โดยไม่ได้หวังเรื่องกำรี้กำไร เพราะมันไม่ได้มีผลผลิตมากมาย แต่สิ่งที่ชุมชนจะได้คือความร่วมแรงร่วมใจกัน มีการพรวนดิน รดน้ำ และดูแลของกลุ่มคนเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในแต่ละอาคารที่ร่วมกันทำ โดยใช้พื้นที่ส่วนกลาง ส่วนผลผลิตที่ได้ก็จะแบ่งปันกันและมีการแจกจ่ายระหว่างกันด้วย โดยที่นิติบุคคลจะทำเป็นแปลงตัวอย่างใน 3 ฤดูการผลิตแรก จนเมื่อมีผลผลิตฤดูที่ 4 จะเปิดจำหน่ายให้สมาชิกในชุมชนในราคาที่ไม่แพง โดยผักที่ปลูกก็จะเป็นพืชผักที่นิยมบริโภคทั่วไป อาทิ ผักบุ้ง ผักกาดขาวเล็ก และผักกวางตุ้ง

"ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวก็แบ่งปันกันบ้าง ขายบ้าง ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องเงินทอง เพราะมีนิดเดียว เช่นเดียวกับกล้วยที่ปลูก พอแก่จัดก็ตัดเครือ แจกคนละหวีสองหวี เหลือก็ขาย คนในอาคารก็อยากซื้อ เพราะเป็นของสด ปลอดสารพิษ"

คุณวราเทพขยายแนวคิดต่อว่า การร่วมกันทำแปลงก็ดี ร่วมปลูกหรือกระทั่งขายผักปลอดสารพิษ เป็นการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ ได้ออกกำลังกายไปในตัว และเป็นการก่อตัวของความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจากที่ไม่เคยคุยกันก็เริ่มคุยกัน ทักทายกัน พ่อแม่คุย กันลูกๆ ก็พลอยรู้จักกัน ไม่ตีกัน ซึ่งประเด็นหลังตัวเองมองและให้ความสำคัญกว่าอย่างอื่น

นอกจากนั้นในชุมชนยังมีโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานขนาด 5,000 ก้อน ผลิตเห็ดป้อนคนในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากงบกองทุนหมู่บ้าน และสสส. โดยยึดแนวปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นผลักดันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

อาจกล่าวได้ว่าชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้นหามีสูตรสำเร็จรูปไม่ เพราะต่างพื้นที่ต่างเงื่อนไข ต่างปัจจัย หากแต่ต้องใช้การบริหารที่เหมาะสมกับสภาพ การทุ่มเททำงานของฝ่ายบริหาร และการชักนำให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน ดังเช่นที่เห็นอยู่ในชุมชนอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรท่าอิฐ ถือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์เป็นเครื่องมือขยายผลในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืนเป็นสำคัญ

     

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1 - ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม