ส่งเสริมการอ่านในพื้นที่แจ้ห่ม

| |
อ่าน : 2,469

เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

ส่งเสริมการอ่านในพื้นที่แจ้ห่ม thaihealth

เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม เพื่อบูรณาการการทำงานส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะในระดับอำเภอต้นแบบ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มเเข็ง อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลำปาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและกล่าวชื่นชมว่า "อำเภอแจ้ห่มเดินมาถูกทางแล้ว เริ่มจากพื้นที่เล็กๆ อย่างเข้มแข็ง ขยับเป็นพื้นที่ต้นแบบของการอ่าน” เพราะ "การอ่าน" เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนการอ่านในเขตอำเภอแจ้ห่ม 8 อปท. ผู้แทนคณะทำงานฯจังหวัด ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะในอำเภอแจ้ห่ม และร่วมกันผลักดันให้การอ่านเข้าสู่การเป็นนโบายของท้องถิ่นและมีแผนงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนสุขภาวะอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม