ลานกีฬาพัฒน์ 1 สวนสร้างสุขภาวะชุมชน

| |
อ่าน : 5,474

'กคช.-สสส.' ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน หนุนลานกีฬาพัฒน์ 1เป็นพื้นที่สร้างกิจกรรมทางกาย

ลานกีฬาพัฒน์ 1 สวนสร้างสุขภาวะชุมชน thaihealth

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายดารนัย อินสว่าง รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวถึงโครงการความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะ (สสส.) เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภายในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ว่า โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2553 โดยคัดเลือกชุมชนนำร่องเข้าร่วมเบื้องต้น 12 โครงการ จากนั้นได้ขยายเป็น 32 โครงการ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งด้านกาย โดยการออกกำลังกาย ทางจิตใจ มีการทำบุญ นิมนต์พระมาเทศน์ หรือสอนการทำสมาธิ  ด้านสิ่งแวดล้อมให้พื้นที่สีเขียวในชุมชน ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้ในชุมชนและครัวเรือน ปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคภายใน รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายสาธารณสุขให้บริการชุมชน"

ลานกีฬาพัฒน์ 1 สวนสร้างสุขภาวะชุมชน thaihealthลานกีฬาพัฒน์ 1 สวนสร้างสุขภาวะชุมชน thaihealth

นายดารนัยกล่าวว่า  ผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา เชื่อว่ามีโอกาสที่ สสส. จะพิจารณาขยายโครงการมากขึ้น จากจำนวนชุมชนในความรับผิดชอบของการเคหะฯ 500 โครงการเฉพาะบ้านเอื้ออาทรมีถึง 317 โครงการ และนอกจากร่วมกับ สสส. แล้ว ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงมหาดไทย ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น และที่สำคัญเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อทำให้เป็นพื้นที่สุขภาวะที่ยั่งยืนแท้จริง

ด้าน ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้ประสาน สสส. กล่าวว่า  โครงการความร่วมมือดังกล่าวต้องวิจัยประเมินผลเป็นระยะและโดยส่วนตัวเห็นว่า  ชุมชนของการเคหะฯ มีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน และกำกับดูแลโดยการเคหะแห่งชาติ การสร้างพื้นที่สุขภาวะในชุมชนจึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะชุมชนการเคหะฯ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน และไม่ได้มุ่งหวังด้านสุขภาวะเพียงอย่างเดียว หากยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งและหากประสบผลสำเร็จจะใช้เป็นแม่แบบให้โครงการอื่น ๆ เข้ามาศึกษาและนำไปขยายผลต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

ภาพประกอบจากแฟนเพจการเคหะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม