เตรียมพร้อมสังคมผู้สูงอายุ ปี 59

| |
อ่าน : 9,500

สธ.เตรียมความพร้อมบูรณา งานดูแลผู้สูงอายุ เผยยึดหลัก "สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้"

เตรียมพร้อมสังคมผู้สูงอายุปี59 thaihealth
แฟ้มภาพ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ศ.คลินิก เกียรติคุณ เผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมระบบบริการรับรองสังคมผู้สูงอายุตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดประมาณว่าปี 2558 จะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 20.5 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรไทย ส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐระบุปี 2565 จะมีค่าใช้จ่ายสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก60,000 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 220,000 ล้านบาท เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สูงขึ้นตามอายุและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก่อนการเสียชีวิต ทั้งนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเข่าเสื่อม โรคซึมเศร้า เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยนอนติดเตียงและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพียงร้อยละ 56.7

ในปี 2559 นี้ รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ได้อนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาทดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง 1 แสนคนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ๆ ละ 1 ตำบลทั่วประเทศ ด้วยโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล เน้นแนวคิด "สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้" ได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพที่บ้านอย่างสม่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม โดยพัฒนาอาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและได้รับความเท่าเทียม

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม