ครึ่งทางทศวรรษกับการจัดการที่เข้มแข็ง

โดย
| |
อ่าน : 2,531

ครึ่งทางทศวรรษกับการจัดการที่เข้มแข็ง thaihealth

สคอ. ร่วมงานแถลงข่าว สัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็ง”

เมื่อเร็วๆ นี้ สคอ.ร่วมงาน สัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็ง”  12th Thailand Road Safety Seminar “Next Steps : The second half of Decade of Action for Road Safety 2015-2020”  โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึงสามารถนำไปขยายผลและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการสัญจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยการร่วมงานจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่12 ว่าด้วย "ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็ง” ว่า ภาครัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นความปลอดภัยทางถนนจึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน รวมถึงองค์การสหประชาชาติกำหนดกรอบให้แต่ละประเทศไปดำเนินการและกำหนดนโยบายในการปฏิบัติ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คนตามเป้าหมายครึ่งทางทศวรรษกับการจัดการที่เข้มแข็ง thaihealthในปี 2563

ทั้งนี้ ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ซึ่งจะมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยงานดังกล่าวจะมีการนำนโยบายและแนวทางการลดอุบัติเหตุทางการจราจร ไปใช้ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากรายงานองค์การอนามัยโลกฉบับล่าสุด ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2 ของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตบนถนนมากที่สุดของโลก ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทและทศวรรษความปลอดภัยทางถนนเพื่อการรณรงค์เรื่องความผลอดภัยทางถนน รวมถึงวางแผนรับมือเพื่ออุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้มากที่สุด
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยดำเนินการภายใต้มาตรการสำคัญ ครอบคลุม ทั้งมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการองค์กร ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการในมิติเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการดำเนินมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-511-5855 ต่อ115 เว็บไซต์ http://www.thainhf.org/

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊คสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม