บริหารข้อมูลลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

โดย
| |
อ่าน : 2,255

บริหารข้อมูลลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน thaihealth

สคอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น

20 พ.ย. 58 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) โดยนายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการ สคอ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น "การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 2 จัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สสส. และองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณโลก เป็นประธานการประชุม ในการนี้ สคอ.ได้ร่วมเป็นภาคีประสานสื่อมวลชนร่วมงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน นำโดย พ.อ.อ.นพดุลย์ใจอารีย์ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ)

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊คสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม