ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 11,374

ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

ท่านนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานราก ที่จังหวัดอุบลฯ พร้อมชื่นชมเครือข่ายตำบลสุขภาวะของ สสส. ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558   นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ ณ บ้านยางกระเดา อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการของภาครัฐและร่วมเยี่ยมชมงานตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องไปยังจังหวัดต่างๆ (10 แห่ง)

ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน thaihealth

ในการนี้ นายสมพร ใช้บางยาง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รักษาการผู้จัดการ สสส ได้ต้อนรับ รวมถึงเครือข่ายตำบลสุขภาวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขต 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ และเครือข่ายตลาดกินสบายใจ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงสินค้าจากชุมชนในตลาดร้านค้าประชารัฐ อาทิ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า หัตกรรมเครื่องจักสานและผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของใช้ ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารและพืชผัก สวนครัว

โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมการทำงานของ สสส. และเครือข่ายภาคี สสส. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในโอกาสต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชารัฐ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม