ยัน 5 ปีมีวัคซีนไข้เลือดออก ทุกสายพันธุ์

| |
อ่าน : 3,721

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกยังคงมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค

ยัน 5 ปีมีวัคซีนไข้เลือดออก ทุกสายพันธุ์ thaihealth

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นพ.สุธี ยกส้าน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาวัคซีนมาตั้งแต่ปี 2552 แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกำลังผลิตในภาคอุตสาหกรรม จึงได้มอบสิทธิในการผลิตภาคอุสาหกรรมให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ สำหรับวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เมื่อฉีดเข้าไปแล้วไม่ได้ก่อโรค แต่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกัน ขณะนี้ผ่านการทดลองในลิงแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเดงกี่ได้ 100% ในทุกสายพันธุ์ ภายในเข็มเดียว โดยคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน 14-28 วัน และมีภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ 5-10 ปี

นพ.สุธีกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยในคน เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยแบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรกจะทดลองในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มตัวอย่าง 20-50 คน ใช้เวลา 1 ปี เฟสที่ 2 ทดลองฉีดในคนไทย เพราะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาตลอด โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100-400 คน ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี และเฟสที่ 3 ดำเนินการในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 5,000 คนขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี จึงคาดว่าน่าเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า แม้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกยังคงมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-10 พฤศจิกายน 2558 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 107,564 ราย เสียชีวิต 106 ราย ร้อยละ 28.42 ผู้ป่วยจะเป็นในกลุ่มอายุ 15-24 ปี

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม