`ดอนตูม` จัดลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

| |
อ่าน : 3,291

'ดอนตูม' จัดเทศบาลเมืองตัดสิลาร่วมกับ ททท. - สสส. ขอเชิญร่วมงานคืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟใต้ประทีป ฮักสายน้ำ ฮักประเพณีไทย ฮักสายใยครอบครัวฯ

\'ดอนตูม\' จัดลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น thaihealth\'ดอนตูม\' จัดลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น thaihealth

ประเพณีวันลอยกระทงวันลอยถือว่าเป็นวันสำคัญอีกทางหนึ่งของชาวไทยพุทธ ซึ่งวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ได้ตรงกับวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยวันลอยกระทงได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อกันว่า เป็นการบูชารอยพระบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดทุกทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป โดยเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ที่มีเหมือนคือทำกระทงจากใบตองทำรูปทรงเหมือนดอกบัว และตกแต่งให้สวยงามแล้วปัก ธูปเทียน ตามประเพณีโบราณ ผู้คนก็จะมีการตัดเล็บ ตัดผม และเงินเหรียญ ลงไปในกระทงแล้วค่อยนำกระทงไปลอยลงแม่น้ำ ตามความเชื่อที่ว่า เป็นการลอยสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่า โรคภัยไข้เจ็บ ออกไป หรือสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกาย และยังมีการเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา

ซึ่งในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสันนิษฐานว่า พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงให้มีการชักโคม เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันมีการจัดงานลอยกระทงทุกๆ จังหวัด ซึ่งจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ แต่กิจกรรมที่มีเหมือนๆ กันก็คือ การประดิษฐ์กระทง โดยนำวัสดุต่างๆ ทั้ง ใบตอง หยวกกล้วยกาบพลับพลึง เปลือกมะพร้าว สวยงาม กระทงขนมปัง ซึ่งปัจจุบันได้นำวัสดุต่างมาดัดแปลงเป็นรูปกระทงที่สวยงามเพื่อให้ย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษต่อสังคม บางพื้นที่มีการจัดประเพณีลอยกระทงที่สวยงาม การละเล่นต่างๆ ประดับไฟที่สวยงามเพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีและตอนกลางคืนจะมีการลอยกระทงให้ไหลไปตามแม่น้ำสายต่างๆ เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้ายกับพิธีลอยบาป\'ดอนตูม\' จัดลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น thaihealthของพราหมณ์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวดกระทงแข่งกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิดแปลกใหม่ และยังรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้สืบต่อกันไว้ให้ลูกหลาน

น.พ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า เนื่องจากวันลอยกระทงได้ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 เป็นประเพณีที่กระทำขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาแม่น้ำหรือพระแม่คงคา ซึ่งในปีนี้ได้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา ประชาชนทั้ง 30 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม หอการค้า และหน่วยงาน สสส. ได้จัดงานคืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟใต้ประทีป ฮักสายน้ำ ฮักประเพณีไทย ฮักสายใยครอบครัวชุมชนและมหกรรมอาหารท้องถิ่น ตามวิถีพอเพียง ไร้แอลกอฮอล์ งดใช้ภาชนะจากโฟม เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีให้อนุชนรุ่นหลัง ได้สัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามที่กำลังจะสูญหายไป เทศบาลเมืองได้จัดงานประเพณีลอยกระทง คืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟใต้ประทีป และงานมหกรรมอาหารท้องถิ่นในวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณริมคลองสมถวิล ในกิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่จาก 30 ชุมชน การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประกวดกระทงจิ๋ว ประกวดนางนพมาศ ประกวดส้มตำ ประกวดแดนเซอร์เพลงไทยลูกทุ่งอีสาน และเลือกชิมอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิดทั้ง 4 ภาค สะอาด ที่สำคัญภายในงานปลอดภัยไม่มีแอลกอฮอล์

พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล รรท.ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตำรวจ ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทุกจุด ให้ดูแลทั้งในเรื่องของแอลกอฮอล์จะไม่มีการจับแต่จะมีการควบคุม โดยได้เตือนวัยรุ่น และประชาชนที่ชอบเล่นประทัดหรือดอกไม้ไฟ อยากเตือนให้วัยรุ่นให้เล่นประทัด ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้หรือเล่นดอกไม้ไฟอยู่ในขอบเขต เล่นแล้วอย่าสร้างความรำคาญและความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เพราะหากการเล่นสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ถือว่าเป็นความผิดลหุโทษ มีโทษปรับ 1,000 บาท แต่ถ้าหากใครเล่นประทัดหรือดอกไม้เพลิงโยนใส่คนอื่นได้รับบาดเจ็บ ถือว่ามีความผิดทางอาญาทันที ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงขอเตือนและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชน ต่างๆ ทั้ง30 ชุมชนให้ดูแลบุตรหลานในการจุดประทัดและปล่อยโคมไฟ ที่มีลมแรงซึ่งอาจจะตกลงมาใส่หลังคาบ้านเรือนอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

 

 

ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ศีล 5 ทำร้ายผู้อื่น ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดปด กินเหล้า ผิดศีลได้ทุกข้อ งดเหล้า ละบาป ละบุญ  ผุ้ประกันตน  เห็ดหูหนูขาว  โภชนาการทางอาหาร  new media  กำเนิด CSR  ทานผักแกล้มอาหาร  เก๋ากี้  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนผักคนเมือง ผักปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัว มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา ชมรมเกษตรในเมือง คณะทำงานกินเปลี่ยนโลก  บางบาล  Dr.Thavatchai Kamoltham  วิธีหาความสุข  แฮปปี้ เวิร์กเพลส  เลี้ยงสัตว์  เครือข่าย TBAN และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ตำรวจไทย  เดิน  เอสโตรเจน  ประเทศอเมริกา  อาการหวัด