ศิลปะลายการ์ตูนบนถังขยะของเด็กตรัง

โดย
| |
อ่าน : 11,172

ศิลปะลายการ์ตูนบนถังขยะของเด็กตรัง thaihealth

แฟ้มภาพ

ขยะมูลฝอยนับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร หากไม่มีการกำจัดให้ถูกต้องเหมาะสมจะนำมาสู่ปัญหาต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัย

เฉพาะพื้นที่ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จากการสำรวจข้อมูลล่าสุดในปี 2557 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปทิ้ง ณ สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลนครตรัง รวมทั้งสิ้น 531,340 กิโลกรัม หรือประมาณวันละ 1,500 กิโลกรัม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ทิ้งขยะ กิโลกรัมละ 50 สตางค์ คิดเป็นงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายไปทั้งสิ้นปีละ 265,670 บาท

นอกจากนั้นประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน จึงจำเป็นต้องรีบเร่งจัดการขยะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมแก้ไขปัญหา

ตำบลนาโยงเหนือ มีเด็กและเยาวชนทั้ง 6 หมู่บ้าน จำนวน 546 คน วิธีการที่จะทำให้ขยะมูลฝอยในพื้นที่ลดลง รวมทั้งมีความรู้เรื่องการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องอาศัยการสร้างแกนนำแล้วขยายผลการรณรงค์ออกไปให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ อันเป็นที่มาของการ จัดตั้ง "กลุ่มองค์กรพัฒนาแกนนำเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาโยงเหนือ" ที่มีสมาชิกแล้วกว่า 20 คนกลุ่มดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 13-25 ปี จากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้ชื่อโครงการว่า "เยาวชนคนสร้างชาติ เก็บ กวาดเพื่อชุมชน" ภายใต้ความร่วมมือของหลายภาคส่วน อาทิ อบต.นาโยงเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร

โอม นายยศชนินทร์ จำนงค์ ประธานกลุ่ม อธิบายว่ากิจกรรมที่ดำเนินการมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมเยาวชนปั่นรักษ์โลก กิจกรรมคูปองขยะสร้างสุข กิจกรรมเยาวชนคนแยกขยะ กิจกรรมเยาวชนเยี่ยมชุมชน กิจกรรมสารสร้างสุขจากเยาวชน โดยเฉพาะกิจกรรมวันหยุดนี้เพื่อชุมชนถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเด่นที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ทั้งจากภายในชุมชนด้วยกันและบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ พวกตนจะนำเด็กและเยาวชนมาสร้างสรรค์งานศิลปะบนถังขยะชนิดพลาสติก ขนาดความจุ 200 ลิตร ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอก สีฟ้า และมักถูกนำมาวางอยู่ทั่วไปริมถนนจนเป็นภาพที่คุ้นชินของผู้พบเห็น แต่ถังขยะบางใบเมื่อถูกนำไปใช้นานๆ เข้าจะมีทั้งความสกปรกและกลิ่นเหม็น นอกจากจะทำให้ประชาชนรู้สึกน่ารังเกียจแล้ว ยังเป็นภาพที่ไม่สวยงามของชุมชน

ด้าน น้องการ์ตูน น.ส.ชฎามาศ ปานถาวร รองประธานกลุ่ม เล่าว่าสมาชิกจะช่วยกันขัดถูถังขยะให้ดูขาวใส ก่อนนำไปลงสีพื้นด้วยสีน้ำอะครีลิก เนื่องจากทาและเช็ดล้างได้ง่าย เมื่อตากแดดจนสีแห้งแล้วจะนำมาสเกตช์ออกแบบและลงสีสันให้สวยงามตามใจชอบ ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายการ์ตูนหรือดอกไม้ เพราะวาดได้เร็ว เมื่อนำไปพ่นทับด้วยแล็กเกอร์แล้วตากแดดให้แห้งก็ยกไปใช้งานได้ทันที

เบื้องต้นมีการสร้างสรรค์งานศิลปะบนถังขยะเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 50 ใบ และนำไปวางไว้ทดแทนถังขยะแบบเก่าบนถนนนำร่อง สายนาโยง-ย่านตาขาว รวมทั้งตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนและหนองน้ำสาธารณะ สร้างมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนนาโยงเหนือขณะที่ น.ส.โฉมยาสงเสือ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นาโยงเหนือ กล่าวว่าการวาดภาพบนถังขยะนับเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์แม้สมาชิกบางคนจะไม่มีความรู้เรื่องศิลปะมาเลยก็ตาม อีกทั้งยังลงทุนน้อยและใช้ระยะเวลาทำน้อย แต่สิ่งที่ได้รับคุ้มค่าเพราะช่วยกระตุ้น ให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจปัญหาขยะ รวมทั้งขยายผลไปยังประชาชนทั่วทั้งตำบล

ล่าสุดผู้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันวาดภาพบนถังขยะที่มีอยู่ทั้งหมดรวมกว่า 300 ใบ แล้วทยอยนำไปวางบนถนนทุกสาย กลายเป็นที่สนใจของผู้พบเห็นอย่างมาก บางคนถึงกับมาถ่ายรูปถังขยะศิลปะเป็นที่ระลึก

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด โดย เมธี เมืองแก้ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม