สังเกตอาการไข้เลือดออกด้วยตัวเอง

| |
อ่าน : 6,007

สธ. แนะประชาชน สังเกตอาการไข้เลือดออกด้วยตัวเอง เบื้องต้นไข้สูงเกิน 2 วัน เบื่ออาหาร อาเจียน กินยาแล้วไข้ไม่ลด อันตรายที่สุดคือช่วงไข้เริ่มลด ตั้งแต่วันที่ 3-5 หากปวดท้องหรืออาเจียนเป็นเลือด แสดงว่าอาจเข้าสู่ภาวะช็อก ให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

แนะสังเกตอาการไข้เลือดออกด้วยตัวเอง thaihealth
แฟ้มภาพ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชน เรื่อง โรคไข้เลือดออก กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนปลอดภัย ขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ โรคไข้เลือดออกมีอาการสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตัวเอง คือ ไข้สูงลอยเกิน2วัน ไข้สูงเกิน38.5องศาเซลเซียส ผู้ป่วยอาจจะเบื่ออาหาร อาเจียน เมื่อกินยาลดไข้แล้ว ไข้มักไม่ลด หรืออาจลดชั่วคราวแล้วกลับมาสูงอีก ควรไปพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยและรักษา

เมื่อมีไข้ดูแลง่ายๆ คือ เช็ดตัวผู้ป่วยไม่ให้ตัวร้อนจัด รับประทานยาตามแพทย์สั่ง รับประทานอาหารอ่อนและที่ทำให้สดชื่น เช่น น้ำเกลือ น้ำผลไม้ พักผ่อนมากๆ และหมั่นสังเกตอาการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ช่วงที่สำคัญ และถือว่าอันตรายที่สุด คือ ช่วงที่ไข้ลด ซึ่งประมาณตั้งแต่3-5วันหลังป่วย ถ้าผู้ป่วยฟื้นไข้ คือ มีอาการสดชื่น รับประทานอาหารได้ กรณีในเด็ก ถ้าวิ่งเล่นได้ก็แสดงว่าน่าจะหายป่วย แต่หากพบว่าซึมลง อ่อนเพลีย รับประทานอาหารและดื่มน้ำไม่ได้ กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ปวดท้องกะทันหัน หรืออาเจียนเป็นเลือด แสดงว่าเข้าสู่ภาวะช็อก ให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออกป้องกันได้ ประชาชนมีส่วนสำคัญในการป้องกัน และควบคุมโรคทำได้ด้วยการ 1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง ตรวจสอบมุ้งลวด มุ้งที่ใช้กางนอนมีรอยรั่วหรือไม่ ให้ปะชุนให้เรียบร้อย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน เช่น ใบไม้ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า ต้องเก็บกวาด ฝัง เผา หรือทำลาย ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. ภาชนะเก็บน้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ ภาชนะรองน้ำ ต้องสังเกตดูว่า มีรอยไข่ยุงลาย ดำๆ ติดอยู่หรือไม่ เพราะไข่ยุงลายติดอยู่ได้นานเป็นปี หากพบใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออก 4. ป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด เช่น ทายากันยุง กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422ตลอด24ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ http://www.thaivbd.org/n/home

สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่1ม.ค.-10พ.ย. 58จำนวน107,564คน เสียชีวิต106ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร165.17อัตราตายต่อแสนประชากร0.16กลุ่มอายุส่วนใหญ่15-24ปี รองลงมา10-14ปี และ อายุ25-34ปี จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ ระยอง รองลงมา เพชรบุรี ราชบุรี อุทัยธานี และปราจีนบุรี

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม