ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

โดย
| |
อ่าน : 3,186

ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน thaihealth

สคอ. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน"ครั้งที่ 2 เพื่อวางแนวทางและทำความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น "การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน"ครั้งที่2 เพื่อวางแนวทางและทำความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

การประชุมในครั้งนี้นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จัดโดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสส. โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย โดยมี นายกอบชัย. บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ 9-10 อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ทั้งนี้ การประชุมได้กำหนดจัดขึ้นในระดับภูมิภาค จำนวน 9 ครั้ง ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลา และชลบุรี ซึ่งผู้ร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานเป้าหมาย เช่น ปภ ตร สสจ ขนส่ง แขวงการทาง ทางหลวงชนบท ปชส ในระดับจังหวัด และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม