เตือนร้านค้าตั้งตู้น้ำเถื่อนมีโทษจำคุก

| |
อ่าน : 5,977

เตือนร้านค้าตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญไร้มาตรฐาน และไม่ขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท แนะประชาชนเลือกใช้ตู้น้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัยเพื่อป้องกันโรค

เตือนร้านค้าตั้งตู้น้้ำเถื่อนมีโทษจำคุก thaihealth
แฟ้มภาพ

นพ.วชิระ จันทร์เพ็ง อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญของกรมอนามัย พบว่า ในปี 2552 มีตู้น้ำหยอดเหรียญที่ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 33 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในปี 2556 สาเหตุที่ตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์ คือ พบแบคทีเรีย ความเป็นกรด-ด่าง สี และความขุ่น ที่เกิดจากการดูแลรักษาความสะอาดของเจ้าของตู้น้ำหยอดเหรียญ

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ไวรัสตับอักเสบ และจากการสำรวจตู้น้ำหยอดเหรียญที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประมาณ 2 หมื่นตู้ พบว่า มีการแจ้งขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.วชิระ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน กรมอนามัยได้ส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญ โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน และจัดทำแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปออกเทศบัญญัติ หรือข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะ การบำรุงรักษา การทำความสะอาด รวมทั้งกำหนดเกณฑ์ หรือมาตรฐานการผลิตที่เหมาะสม ปัจจุบันเร่งดำเนินการในหลายพื้นที่ เริ่มนำร้องที่เทศบาลตำบลสลกบาตร จ.กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลโพทะเล จ.พิจิตร และเตรียมการขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

"ประชาชนควรเลือกใช้บริการจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ได้มาตรฐาน โดยตัวตู้จะต้องสะอาด ไม่สกปรก ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ผุกร่อน หรือเป็นสนิม จุดติดตั้งต้องมีความสะอาดโดยรอบ ตั้งอยู่บนพื้นที่เหมาะสม มีสุขอนามัย ไม่ใกล้ถังขยะ หรือสิ่งปฏิกูล ช่องรับน้ำภายในตู้ต้องสะอาด มีฝาปิดมิดชิด ไม่เป็นคราบสกปรก ปราศจากฝุ่นละอองและคราบอื่นใด หัวจ่ายน้ำต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสม เช่น สเตนเลสไม่ควรเป็นท่อพลาสติก หรือสายยาง และที่สำคัญต้องสะอาดไม่เป็นตะไคร่ หรือมีสิ่งสกปรกบริเวณหัวจ่ายน้ำ ไม่มีกลิ่นทุกชนิดปนมากับน้ำ หรือมีกลิ่นโชยขณะกดน้ำ หรือจากช่องจ่ายน้ำ รวมทั้งมีสติกเกอร์การตรวจรับรองที่มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ และต้องระบุชื่อผู้ตรวจ ชื่อบริษัท วันเวลาที่มาตรวจอย่างชัดเจน"

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม