ประกาศควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์

| |
อ่าน : 3,861

กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีปัญหาด้านคุณภาพและมีการส่งคืนให้ผู้นำเข้า เช่น ยาพาราเซตามอล ขณะนี้ อย. ได้ออกประกาศเพื่อควบคุมและป้องกันมิให้นำเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนำไปขายต่อเพื่อผลิตยา โดยให้ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ แจ้งให้ อย. ทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่ อย. จะเข้าไปตรวจสอบดูแล มิให้นำไปขายต่อผู้ผลิตรายอื่น ป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากยาที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าวัตถุดิบพาราเซตามอลจากแหล่งผลิตบางแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและมีการต้องส่งคืนให้กับผู้นำเข้าหลายครั้ง นั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ผลิตยา โดยมีกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ.2555 ต้องจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ผลิตหรือนำเข้าต่อ อย.เพื่อควบคุมการนำเข้าและขายเภสัชเคมีภัณฑ์ โดยให้นำเข้ามาได้เฉพาะที่ด่านนำเข้าที่ อย. กำหนด เพื่อการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ต้องนำเข้าผ่านด่านนำเข้าของ อย.และ ทุกด่านจะเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ผลิตยา หากพบปัญหาก็จะให้ผู้นำเข้าส่งคืนหรือห้ามนำเข้าฯ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจยาที่ออกไปสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ ปลอดภัย เพราะ อย. มีกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน และ อย. จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะคุ้มครองความปลอดภัยและความสมประโยชน์ของผู้บริโภค รวมทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตยาต่อไป

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม