หนุนโคราชโมเดล ชุมชนปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 4,670

สสส.หนุน โคราชโมเดล "ปลอดบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" โชว์นวัตกรรมดีเด่น ช่วยคนเลิกบุหรี่ เตรียมขยายทั้งจังหวัด

หนุนโคราชโมเดล ชุมชนปลอดบุหรี่ thaihealth

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ลดละเลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่ ทั้ง 5 อำเภอและยินดีสนับสนุนให้เกิดการขยายผลทั้ง 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา

ด้านนายสุริยา ค้าสบาย สาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการว่า การทำงานเชิงรุกสามารถชักชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการได้ 19,366คน จากประชากรในพื้นที่ดำเนินโครงการ 225,592 คน แบ่งเป็นเยาวชนนักสูบหน้าใหม่ 4,851 คน เป็นผู้ใหญ่ 14,515คน ในจำนวนดังกล่าวมีผู้เลิกสำเร็จ 1,939 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ลดละบุหรี่ได้ 6,054คน นอกจากนี้ยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นแกนนำในชุมชนเพื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ได้ถึง 5,052 คน การติดป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 1,442 แห่ง และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1,800 แห่ง

หนุนโคราชโมเดล ชุมชนปลอดบุหรี่ thaihealth

ขณะที่ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. กล่าวถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานว่า เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ และการสนับสนุนวิชาการจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล แต่โครงการได้ใช้ความรู้เรื่องมาตรการควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผล และแนวทางชุมชนเป็นฐาน สามารถดึงชุมชนเข้ามาทำงานจนเห็นผลสำเร็จ

"โคราชโมเดล ปลอดบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" เป็นต้นแบบในการทำงานเชิงรุก ทั้งการสร้างนโยบาย มาตรการที่ชุมชนกำหนดขึ้นเอง การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ การจัดระเบียบร้านค้า การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ตลอดจนการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการใช้สมุนไพร การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น

หนุนโคราชโมเดล ชุมชนปลอดบุหรี่ thaihealth

ในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรให้แก่โครงการที่ประสบผลสำเร็จด้านต่างๆ เช่น โครงการดีเด่น ที่มีจำนวนผู้เลิกบุหรี่ได้มากที่สุด ได้แก่ โครงการชุมชนคลองไผ่ร่วมใจต้านภัยควันบุหรี่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว มีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ถึง 83 คน ด้านนวัตกรรมดีเด่น ที่มีนวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ได้มากที่สุด ได้แก่ เครือข่ายชาวตำบลหนองพลวงร่วมใจ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ปี2557 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช นวัตกรรมคู่หูคู่สุข ใช้แนวคิดคู่รักเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่ และโครงการต้นแบบ ที่มีกระบวนการดำเนินงานที่ดีในการช่วยเลิกบุหรี่ ได้แก่ โครงการตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง และบุคคนต้นแบบลด ละ เลิกบุหรี่จาก 5 เภอ จำนวน 10 คน

 

 

ที่มา : มูลนิธิสื่อสร้างสุข

ภาพจากแฟ้มภาพ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม