เร่งผลิตแพทย์เพื่อดูแลชาวชนบท

| |
อ่าน : 1,785

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เร่งผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อดูแลชาวชนบท โดยตั้งเป้าอย่างน้อยปีละ 1,000 คน

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ในชนบท ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนแพทย์อย่างน้อยปีละ 1,000 คน ซึ่งมุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักศึกษาแพทย์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะถูกส่งไปทำงานตามโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวคาดหวังว่า ในอนาคตประชาชนในพื้นที่ชนบทจะมีแพทย์เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ หรือพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม