แนะหลัก '3ต.' ลดอุบัติเหตุท้องถนน

| |
อ่าน : 9,722

กรมควบคุมโรค ระบุด่านชุมชนมีบทบาทสำคัญในการลดอุบัติเหตุ โดยใช้หลัก 3 ต. "เตรียม ตั้ง ติดตาม"

แนะหลัก \'3ต.\' ลดอุบัติเหตุท้องถนน thaihealth
แฟ้มภาพ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นวาระกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการปรับแผนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากทุกเทศกาลเป็นการรณรงค์ ตลอดทั้งปี และให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา หาจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 5 จุด นำเสนอต่อศูนย์ความปลอดภัยทางถนน และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่

รวมถึงเพิ่มมาตรการด่านชุมชนด้วยด่านชุมชน ถือว่ามีความสำคัญมากในระดับชุมชน/ หมู่บ้าน เพราะเป็นจุดแรกที่คนในชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อสกัดกั้นพี่น้อง ลูกหลาน หรือผู้ที่ผ่านเข้า-ออกหมู่บ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้ออกสู่ถนนใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ด่านชุมชน มีหลักในการดำเนินงานง่าย ๆ คือ "หลัก 3 ต." ได้แก่ 1. ต.เตรียม เตรียมความพร้อมร่วมสร้างมาตรการชุมชน 2. ต.ตั้งตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ 3. ต.ติดตาม ติดตามตรวจสอบมุ่งสู่ความสำเร็จ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย ทั้งในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือเดินทางในช่วงเวลาปกติ ขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง สำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และโดยสาร อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง

 

 

ที่มา: สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม