มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต

| |
อ่าน : 2,967

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 17 องค์กรด้านสื่อสารมวลชนและด้านสุขภาพจิต มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตสร้างสรรค์ผลงานดีเพื่อสุขภาพจิตคนไทย

นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ที่จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 17 องค์กร ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสุขภาพจิต และเครือข่ายภาคประชาชน ที่ต้องการประกาศเกียรติคุณเชิดชูให้กับผู้ผลิตสื่อที่มีผลงานสร้างสรรค์สุขภาพจิตของคนไทย และต้องการเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเผยแพร่ต่อสาธาระชนต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตใจของประชาชนอย่างมาก ทำให้การจัดงานครั้งนี้ จึงเน้นให้สื่อตระหนักถึงสุขภาพจิตของคนในสังคม และผลิตสื่อออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลัง

สำหรับการคัดเลือกและพิจารณารางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555 แบ่งเป็น 4 สาขา สาขาละ 5 รางวัล ประกอบด้วย สาขาสื่อละครโทรทัศน์ สาขาสื่อภาพยนตร์ สาขาสื่อโฆษณาโทรทัศน์ และสาขาสื่อภาพข่าวหนังสือพิมพ์ รวม 20 รางวัล ซึ่งเป็นผลงานที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 และได้มีการพิจารณาตัดสินเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม