มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต

| |
อ่าน : 3,145

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 17 องค์กรด้านสื่อสารมวลชนและด้านสุขภาพจิต มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตสร้างสรรค์ผลงานดีเพื่อสุขภาพจิตคนไทย

นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ที่จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 17 องค์กร ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสุขภาพจิต และเครือข่ายภาคประชาชน ที่ต้องการประกาศเกียรติคุณเชิดชูให้กับผู้ผลิตสื่อที่มีผลงานสร้างสรรค์สุขภาพจิตของคนไทย และต้องการเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเผยแพร่ต่อสาธาระชนต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตใจของประชาชนอย่างมาก ทำให้การจัดงานครั้งนี้ จึงเน้นให้สื่อตระหนักถึงสุขภาพจิตของคนในสังคม และผลิตสื่อออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลัง

สำหรับการคัดเลือกและพิจารณารางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555 แบ่งเป็น 4 สาขา สาขาละ 5 รางวัล ประกอบด้วย สาขาสื่อละครโทรทัศน์ สาขาสื่อภาพยนตร์ สาขาสื่อโฆษณาโทรทัศน์ และสาขาสื่อภาพข่าวหนังสือพิมพ์ รวม 20 รางวัล ซึ่งเป็นผลงานที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 และได้มีการพิจารณาตัดสินเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม