ระวังเชื้อโรคปนเปื้อนในน้ำ ช่วงหน้าแล้ง

| |
อ่าน : 3,846

สธ.กำชับหน่วยงานในสังกัดรับมือภัยแล้ง พร้อมส่งหมออนามัยตรวจน้ำดื่ม-น้ำใช้

ระวังเชื้อโรคปนเปื้อนในน้ำ ช่วงหน้าแล้ง thaihealth

ศ.คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หน้าร้อนปีนี้ คาดว่า ไทยจะประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลต่อปริมาณน้ำสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลน ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ใช้น้ำอย่างประหยัด สำรองน้ำไว้เพื่อให้เพียงพอกับการจัดบริการประชาชน เช่น การทำหัตถการกับผู้ป่วย ใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น รวมทั้งให้เตรียมประสานขอความร่วมมือหน่วยผลิตประปาในพื้นที่ จัดส่งน้ำ กรณีน้ำที่สำรองไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดบริการประชาชน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ ตำบล รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ผลิตน้ำไว้ใช้เอง ขอให้ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก คือให้มีปริมาณคลอรีนตกค้างในน้ำเข้มข้นระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัม ต่อลิตร เพื่อมีผลฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขหรือหมออนามัยร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจหาปริมาณสารคลอรีนตกค้างในน้ำประปาทุกชนิดที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งในถังเก็บกักน้ำในชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลให้ได้ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก เพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองสุขภาพประชาชน ไม่ให้ป่วยจากโรคที่พบได้บ่อยในช่วงอากาศร้อน น้ำขาดแคลนที่พบบ่อยคือ อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ โดยหน้าแล้งปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ทั่วประเทศพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 437,025 คน เสียชีวิต 5 ราย

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงอากาศร้อน หน้าแล้ง ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลง ทำให้ปริมาณสาหร่ายในน้ำเพิ่มขึ้น อาจทำให้น้ำมีกลิ่นและรสไม่พึงประสงค์ หากนำน้ำจากแม่น้ำลำคลอง และบ่อน้ำตื้น มาใช้เพื่ออุปโภค/บริโภค ควรปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน ประชาชนสามารถทำได้เองง่ายๆ คือใช้สารส้มแกว่งในภาชนะที่เก็บน้ำ ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จะทำให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำจับเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆ และตกตะกอนที่ ก้นภาชนะ น้ำส่วนบนจะใสขึ้น หากนำมาดื่มต้องต้มให้เดือดนานอย่างน้อย 1 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ ส่วนน้ำประปาที่มีกลิ่นฉุนคลอรีน กำจัดกลิ่นง่ายๆ คือ รองน้ำใส่ภาชนะที่สะอาดทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที กลิ่นคลอรีนจะหายไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม